kunstbus
Dit artikel is 17-04-2009 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Declinatie

De declinatie [-s] v (De verbuiging [-en] v)

1 het verbuigen
2 (taalkundig) de veranderingen van (voor)naamwoorden en lidwoorden in het zinsverband

Het woord declinatie wordt in verschillende betekenissen gebruikt:
. In de astronomie: declinatie (astronomie)
. In de navigatie: de magnetische declinatie van een kompas.

In de taalkunde: declinatie (taalkunde)

Declinatie (taalkunde)
Onder verbuiging (of: declinatie) worden de vormveranderingen verstaan bij zelfstandige naamwoorden, bijvoeglijke naamwoorden, voornaamwoorden, lidwoorden en telwoorden, waarmee geslacht (1), getal (2) en/of naamval (3) worden uitgedrukt:
(1) een groot huis (het-woord) - een grote schuur (de-woord)
(2) een groot huis (enkelvoud) - grote huizen (meervoud)
(3) het elfde uur - ter elfder ure; de koning - 's konings wapenrok

Het veranderen van een werkwoord heet vervoeging of conjugatie.

Een taal waarin in meer of mindere mate declinatie of conjugatie (vormen van flexie) optreedt heet ook wel 'flecterend'.

In de taalkunde is declinatie of verbuiging het veranderen van de vorm van een naamwoord door middel van uitgangen, om de grammaticale functies van dat woord in het zinsverband aan te duiden. De functies worden gewoonlijk naamvallen genoemd. Naamvallen worden vaak weergegeven in een paradigma.

Voorbeeld
Het Latijn telt zes naamvallen en vijf declinaties: naamwoorden op -a (eerste declinatie), op -us, -um en -er (tweede), op -is in de genitivus (derde), op -us met genitivus -us (vierde) en op -es (vijfde).


Copyright, This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/Declinatie_(taalkunde)

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.

Pageviews vandaag: 634.