kunstbus
Dit artikel is 12-04-2009 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

deelwoord

Naamwoordelijke vorm van het werkwoord.

Een deelwoord (of: participium) is een vormcategorie van het werkwoord, een onbepaalde werkwoordsvorm. Het woord deelwoord duidt aan dat het woord eigenschappen deelt van zowel werkwoorden als naamwoorden.

Deelwoorden komen voor als deel van het gezegde, maar worden ook gebruikt als bijvoeglijke naamwoorden.

Het Nederlands kent twee verschillende deelwoorden.
. Het onvoltooid deelwoord, tegenwoordig deelwoord, of participium praesens wordt gevormd door de infinitief + -d(e)(n): lopend, vliegend, gaande, levend en is actief, wat betekent dat de woordgroep het aanvallende leger aanduidt dat het leger zelf aanvalt.

. Het voltooid deelwoord, verleden deelwoord, of participium perfectum wordt bij zwakke werkwoorden gevormd door de werkwoordstam met het achtervoegsel -t of -d, vaak in combinatie met het voorvoegsel ge-: gewerkt, gewoond. Bij sterke en onregelmatige werkwoorden is dit achtervoegsel echter -(e)n, en er treedt vaak klinkerverandering op: gegaan, gelopen, gebleven, gevlogen, geleefd.
Het voltooid deelwoord is passief, wat betekent dat de woordgroep het aangevallen leger aanduidt dat het leger aangevallen werd.

Daarnaast is er nog het passief deelwoord (ook: lijdend deelwoord), maar dat heeft dezelfde vorm als het voltooid deelwoord, en kan daardoor tot dezelfde vormcategorie worden gerekend: (is) geslagen, (werd) geboend.

Voorbeelden:
. Hij is met vlag en wimpel voor zijn examen geslaagd. (voltooid deelwoord; deel van samengestelde werkwoordstijd)
. Hij nam met zijn secretaresse de lopende zaken door. (tegenwoordig deelwoord; gebruikt als bijvoeglijk naamwoord)


Copyright, This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/Deelwoord

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.