kunstbus
Dit artikel is 31-12-2008 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Doeschka Meijsing

Nederlands romanschrijfster, geboren 21 oktober 1947 te Eindhoven.

Belangrijke thema's in het werk van Maria Johanna (Doeschka) Meijsings werk de relatie tussen verbeelding en werkelijkheid, de fascinatie voor een bewonderde persoon - met jaloezie als gevolg - en de tijd. Haar hoofdpersonages zijn kwetsbare buitenstaanders die vluchten in de fantasie.

Kenmerkend voor Meijsings werk is een heldere stijl als tegenwicht voor een gecompliceerde betekenisstructuur, die geen eenduidige interpretatie toelaat. Wel lijkt het zeker dat het schrijven hier zowel door zijn ordenende als vereeuwigende eigenschappen het instrument bij uitstek is van de verbeelding, als wapen tegen chaos en dood. - Biografie
Doeschka (Maria Johanna) Meijsing is de oudere zus van schrijver Geerten Meijsing en filosofe Monica Meijsing. Toen ze drie jaar was, verhuisde Doeschka Meijsing naar Haarlem.

Na het gymnasium in Haarlem studeerde zij Nederlands en algemene literatuurwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam.

Van 1971 tot 1976 gaf Meijsing les aan het St. Ignatiusgymnasium. Daarna was ze tot 1978 wetenschappelijk medewerker aan het Instituut voor Neerlandistiek van de Universiteit van Amsterdam.

In 1978 werd Meijsing redactrice voor de boekenbijlage van Vrij Nederland en in 1989 werd ze literatuurredacteur van Elsevier.

Vanaf 1969 publiceerde Doeschka Meijsing in Podium, later ook in De Revisor, waardoor zij tot de stroming van de Revisor-auteurs wordt gerekend.

In 1974 verscheen haar eerste verhalenbundel 'De hanen en andere verhalen', een even spontane als geraffineerde schriftuur, manifesteert zich het thema dat zal uitgroeien tot een van haar belangrijkste preoccupaties: de onontkoombare dominantie van het verleden.

De korte puberteitsroman Robinson (1976) geeft uitdrukking aan het bewustwordingsproces van een gymnasiaste die de verkenning van de eigen identiteit als een toenemend isolement ervaart. Het dominante verleden en de speurtocht naar de wezenlijke aard van het zelf zijn in de volgende twee romans op elkaar betrokken.

De confrontatie met een voor de ik-figuur emotioneel ontoegankelijk verleden vormt het hoofdbestanddeel van De kat achterna (1977).

"Tijger, tijger!" (1980), in 1981 bekroond met de Multatuliprijs, is het onderzoek naar de door een doem van dood en verval beheerste geschiedenis van een geslacht van glasfabrikanten aanzet tot een diepgaande zelfreflectie van de hoofdpersoon.

Meijsing schreef ook poëzie (Paard Heer Mantel, 1986).

De gastcolleges die zij aan de Universiteit van Groningen gaf, zijn gebundeld in Hoe verliefd is de toeschouwer? (1988).

De tweede man (2000) werd genomineerd voor de AKO Literatuurprijs en betekende Meijsings doorbraak naar het grote publiek.

Haar roman 100% chemie (2002) werd genomineerd voor de Libris Literatuur Prijs en kan worden gezien als een opmaat naar Moord, haar deel van de spraakmakende roman Moord & Doodslag (2005), die ze samen met haar broer Geerten schreef.

Bij De Bezige Bij verscheen van haar de novelle 'De eerste jaren' (2007), een bijzondere uitgave ter gelegenheid van de tachtigste verjaardag van Harry Mulisch.
In De pupil lift een achttienjarige jongen naar Italië en komt daar bij toeval in dienst van een rijke weduwe op het eiland Capri. De novelle is een onmisbare sleutel tot het schrijverschap van Harry Mulisch en toont zijn ongewone denkwereld. De pupil van Harry Mulisch weet niet dat hij een voorganger heeft gehad, een jongen iets ouder dan hijzelf, die nagenoeg hetzelfde overkomt. De eerste jaren gaat over de ontwikkeling van zo'n jongeman, van zijn geboorte tot aan zijn twaalfde, die heel goed de eerste jaren van Harry Mulisch hadden kunnen zijn. - AKO Literatuurprijs met haar roman 'Over de liefde'. Meijsing ontving een sculptuur van Eugène Peters en een cheque ter waarde van 50.000 euro. De jury prees het boek als "hard en scherp, maar ook liefdevol en humorvol, en spannend en geraffineerd". Publieksjurylid Marjan Veenman-Arts prees de roman van Doeschka Meijsing als een boek om lief te hebben. In "Over de liefde" komen eerdere thema's en motieven uit haar oeuvre prachtig samen. "Zin voor zin, woord voor woord biedt de ironie troost en leidt de woordkeus tot meehuiveren maar ook tot weemoed."

Bibliografie
1974 - De hanen en andere verhalen
1976 - Robinson
1977 - De kat achterna
1980 - Tijger, tijger! (bekroond met de Multatuliprijs 1981)
1982 - Utopia of De geschiedenissen van Thomas
1982 - Zwaluwen en Augustein
1985 - Ik ben niet in Haarlem geboren
1986 - Paard Heer Mantel (gedichten)
1987 - Beer en Jager
1988 - Hoe verliefd is de toeschouwer?
1990 - De beproeving
1992 - Vuur en zijde
1994 - Beste vriend
1996 - De angstige waakhond
1996 - De weg naar Caviano
2000 - De tweede man (genomineerd voor de AKO Literatuurprijs 2000)
2002 - 100% chemie (Tzumprijs voor de beste literaire zin 2003)
2005 - Moord en doodslag (samen met haar broer Geerten Meijsing)
2008 - Over de liefde (AKO Literatuurprijs 2008)

Websites:
. GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/Doeschka_Meijsing

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.