kunstbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Douwe Tamminga

Nederlands-Fries dichter, prozaschrijver en vertaler. Hij schreef in het Fries.

geboren: 22 november 1909 te Winsum
overleden: 5 april 2002 te Leeuwarden

Douwe Annes Tamminga was aanvankelijk landarbeider en daarna bouwvakker; in 1933 slaagde hij voor de onderwijsakte en van 1935-1942 was werkzaam in de werklozenzorg.

Van 1942-1968 is hij leraar Fries en Nederlands te Sneek.

Tussen 1946 en 1968 werkte hij mee aan het literaire tijdschrift De Tsjerne.

Hij gaf in 1950 in 't Fries een drama uit in 4 bedrijven over De Hogerhuiszaak (van 1895).

1957 - Gysbert Japicxprijs voor Balladen (1956)

Hij heeft vele dichtbundels geschreven, waarvan In memoriam (1968), gewijd aan zijn overleden zoon, de bekendste is. Deze bundel werd in 1975 vertaald naar het Nederlands door Theun de Vries.

Vanaf 1968 is hij tot zijn pensionering in 1974 wetenschappelijk hoofdmedewerker aan de Fryske Akademy te Leeuwarden waar hij meewerkte aan het Fries woordenboek.

Hij heeft werk van Hans Christian Andersen, Edgar Allen Poe en Dylan Thomas naar het Fries vertaald. Hij publiceerde ook toneelstukken, literaire bloemlezingen en studies op literairhistorisch en taalkundig terrein.

1986 - Piter Jelles-priis voor De Boumaster fan de Aldehou
1990 - Dr. Obe Postma-priis voor zijn vertaling in het Nederlands van de gedichten van Gysbert Japicx.

5 april 2002 overleed te Leeuwarden de dichter, romanschrijver en vertaler D.A. Tamminga (* 22 november 1909 te Winsum).

Websites: bi(bli)ografie schrijversinfo, www.dbnl.org, wikipedia.org

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.

Pageviews vandaag: 73.