kunstbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Dramaturgie

De dramaturgie is de leer die het theaterspel bestudeert en beschrijft. Ook is het in praktische zin de toepassing van de leer in het proces van het maken van een toneelspel.
De klassieke dramaturgie stoelt op de inzichten van vooral Aristoteles en heeft nauwe banden met de literatuur en de klassieke muziek.
De betekenis van de dramaturgie en de invulling daarvan door de dramaturg zijn nauw met elkaar verbonden. Daarnaast is dramaturgie niet alleen persoonsgebonden aan de dramaturg, maar is dramaturgie ook afhankelijk van de combinatie van de dramaturg met de regisseur. Je zou kunnen zeggen dat elke situatie in het theater een andere dramaturgie en daarmee dramaturg nodig heeft.

Dramaturg
De benaming dramaturg wordt gebruikt om die persoon aan te duiden die in een toneelgezelschap dramaturgische meewerking verleent aan de regisseur. Ook kiest hij bij sommige gezelschappen de te spelen stukken, maar dan in de rol van artistiek leider.
Ook wordt dramaturg gebruikt om toneelkenner aan te geven. Dan benadert hij de toneelkunst theoretisch, als wetenschapper. Binnen deze betekenis, bestudeert een dramaturg de wijze waarop toneelstukken worden opgevoerd, en onderzoekt specifieke toneelvormen. Belangrijk daarbij is bijvoorbeeld welke voorwerpen gebruikt, en op welke manier bepaalde symbolen uitgebeeld worden.
Soms bedoelt men ook (foutief): toneelschrijver.

Toneelschrijver
Een toneelschrijver of dramaticus is iemand die toneelstukken schrijft. Soms wordt ook Dramaturg gebruikt, maar deze benaming dekt meer ladingen.


Copyright, This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/Categorie:Dramaturgie

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.