kunstbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Edgar Allen Poe

Edgar Allan poe (19.1.1809 - 7.10.1849)

Amerikaans schrijver en een van de grondleggers van de moderne literatuur.

Leven
Poe verloor beide ouders toen hij twee jaar oud was. Hij groeide op bij een welgestelde handelaarsfamilie. Door de toenemende spanningen met zijn pleegvader met wie hij uiteindelijk volledig in onmin leefde, nam hij eerst dienst in het leger. Daarna werkte hij als journalist en als uitgever van verschillende tijdschriften.

Poe kende tijdens zijn leven talrijke tegenslagen, wat aanleiding gaf tot legendevorming. Vooral de romantici stelden Poe's buitensporige levenswijze en zucht naar drank en opium graag als voorbeeld voor het leven van een kunstenaar die ten onder gaat aan de dagelijkse realiteit en de donkere kanten van het leven opzoekt.

Werk
Door Poe's voorliefde voor het ensceneren en mystificeren van zijn leven, vervagen in een biografie dikwijls de grenzen tussen fictie en waarheid. Onomstreden echter is Poe's fundamenteel belang voor de literatuurgeschiedenis. Hij is de grondlegger van de moderne lyriek maar in de eerste plaats is hij de grondlegger van het moderne kortverhaal (short story).

In zijn literatuur-kritische essays ("The Poetic Principle", 1850) richt poe zich resoluut tegen "de onhebbelijkheid" van lange en ook van moraliserend-didactische gedichten. Het enige kunstzinnige bestaansrecht van de dichtkunst ligt voor Poe in de spitse en directe uitdrukkingskracht van het lyrisch spreken zonder invloed van het verstandelijk denken. Zijn theoretische overwegingen, zoals ondermeer toegepast in zijn beroemde gedicht "The Raven" (1845), hadden een grote invloed op de dichters van de "l' art pour l'art", zoals Paul Valéry, charles baudelaire en Stéphane Mallarmé.

Misdaadromans
Poe's bekendste werken zijn de misdaadromans, vooral "The Mystery of the Rue Morgue" (1841), "The Fall of the House of Usher" (1839). Verder is er ook het vervolg op "The Mystery of the Rue Morgue" (1845) en "The Purloined Letter" (1844), waarin de detective Auguste Dupin het middelpunt vormt, de eerste serieheld uit detectiveverhalen en model voor "Sherlock Holmes" van arthur conan doyle. Het bijzondere aan Dupin is dat hij raadselachtige gevallen slechts kan oplossen omdat hij niet eenzijdig logisch en rationeel te werk gaat, maar analytisch verstand verbindt met verbeeldingskracht en zo een beroep doet op het gehele menselijke vermogen.

Naast de detectiveverhalen liggen Poe's intrigerende kortverhalen zoals "The Pit and the Pendulum" (1843), "The Black Cat" (1843) in niet geringe mate aan de basis van zijn roem. Met psychologisch doorzicht en de suggestieve kracht van de onwerkelijke geschiedenis slaagt Poe in het schijnbaar onmogelijke: na het lezen van de verhalen is het categoriaal onderscheidingsvermogen tussen waar en waanzinnig, normaal en verkeerd, goed en slecht als het ware uitgeschakeld.

Verdere werken: "The Narrative of Arthur Gordon Pym" (1838), "The Masque of the Red Death" (1842), "The Golden Bug" (1843).

Mysterieuze fan Edgar Allan Poe is nu bekend
Donderdag 23 augustus 2007 - BALTIMORE - Een mysterie dat de gemoederen al jaren bezighoudt, is niet meer. Ieder jaar legde een in het zwart geklede figuur, met breedgerande hoed en sjaal, drie rozen en een fles cognac op het graf van schrijver Edgar Allan Poe (1809-1849) in het Amerikaanse Baltimore. Dat gebeurde altijd in de nacht van 19 januari, de verjaardag van de vader van de horror- en detectiveliteratuur. Het is de 92-jarige Sam Porpora die naar buiten is getreden met het verhaal dat hij op deze manier Poe wilde eren. Waarschijnlijk heeft Porpora's jarenlange actie de begraafplaats waar Poe ligt, bij de Westminster Presbyterian Church in Baltimore, voor de ondergang behoed. Porpora werd in de jaren '60 historicus van de kerk. .

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.