kunstbus
Dit artikel is 24-01-2016 voor het laatst bewerkt.
Twitter: Tweet Follow Tweet naar over
Facebook:

Of mail uw vraag of opmerking over dit artikel naar kunstbus@gmail.com

een van de

Een van de

Een van de bezoekers die kwam / kwamen
Vraag: moet kwam of kwamen worden gebruikt in de zin 'Een van de bezoekers die te laat kwam/kwamen, mocht de toneelzaal niet meer in'?

Antwoord
De juiste vorm is afhankelijk van de bedoelde betekenis:
- Als er van de bezoekers een te laat kwam, slaat die terug op het enkelvoudige een en moet het enkelvoud kwam worden gebruikt.
- Als er meer bezoekers te laat kwamen, slaat die terug op het meervoudige bezoekers en moet het meervoud kwamen worden gebruikt.

Toelichting
In de bijzin die te laat kwam/kwamen is die het onderwerp. Of dit enkelvoud of meervoud is, hangt af van het woord waar die op terugslaat. Veel taaladviesboeken geven aan dat die in de constructie een van de (mensen) die ... naar het woord na een van de verwijst. Dat is altijd een meervoudsvorm, wat inhoudt dat de persoonsvorm in de bijzin altijd in het meervoud zou moeten staan. De mogelijkheid dat die op een in een van de terugslaat, wordt daarmee genegeerd. Die mogelijkheid bestaat echter wel degelijk. Vergelijk de volgende zinnen:
(1a) Een van hen die het kunnen weten, is Wouter. ('Van de groep mensen die het kunnen weten, is Wouter er een.')
(1b) Een van hen die het kan weten, is Wouter. ('Van de groep mensen is Wouter er een, en hij kan het weten.')

(2a) Hij is een van de taalkundigen die daar wel eens over geschreven hebben. ('Van de taalkundigen die daar wel eens over geschreven hebben, is hij er een.')
(2b) Hij is een van de taalkundigen die daar wel eens over geschreven heeft. ('Van de taalkundigen is hij er een, en hij heeft er wel eens over geschreven.')

Bron: een van de ...
Vraag: wat is er mis met de zin Hij behoort tot een van de meest gevreesde misdadigers?
Antwoord: deze zin is een contaminatie van Hij behoort tot de meest gevreesde misdadigers en Hij is een van de meest gevreesde misdadigers.
Toelichting: men kan wel tot een groep behoren, maar niet tot een van de vertegenwoordigers van die groep.

Bron: een van de
Vraag: komen er uitspraaktekens op een in één/een van de velen?
Antwoord: nee.
Toelichting: er komen alleen uitspraaktekens op een als het een telwoord is en het ten onrechte als lidwoord zou kunnen worden gelezen. In een zin als Hij heeft nog een rekening te betalen komen er bijvoorbeeld uitspraaktekens op een als men een precies aantal bedoelt: Hij heeft nog één rekening (en geen twee rekeningen) te betalen.

In vaste uitdrukkingen als een van de, een of meer enzovoort blijkt voldoende uit de context dat het om het telwoord één en niet om het lidwoord een gaat. Uitspraaktekens zijn hier dus overbodig.

Bron: taaladvies.netPageviews vandaag: 51.