kunstbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Erich Maria Remarque

Erich Remarque

, Pseudoniem van Erich Paul Remark (geb. in 1898 - gest. in 1970), Duits auteur.

Remarque, die - stammend uit een kleinburgerlijke familie uit Osnabrück - in 1916 na een spoedexamen als soldaat aan de zware loopgravengevechten tegen Frankrijk in W.O. I deelnam, werd na beoefening van de meest verschillende beroepen (dorpsschoolmeester, grafstenenhandelaar, reclametekstschrijver) met zijn roman "Im Westen nichts Neues" (1929) wereldberoemd in het door crises geschokte naoorlogse Duitsland. Het boek schildert de geschiedenis van een generatie die door de oorlog kapot werd gemaakt. Het noodlot van Paul Bäumers, de hoofdfiguur, toont, representatief voor de miljoenen slachtoffers, de zinloosheid van de oorlog.

Remarque zag zich al snel geconfronteerd met de misselijkste lasteringen door de nationaal-socialisten en andere nationalistische oorlogsdrijvers. Daarom verliet Duitsland reeds in 1931 en trok hij naar Zwitserland. Toen hem in 1938 - vijf jaar na het verbod op zijn werk - door de regering Hitler bovendien het Duitse staatsburgerschap werd ontnomen, verliet Europa en emigreerde hij naar de VS.

Zijn daar ontstane romans gaan uitsluitend over het noodlot van de door de nationaal-socialisten uit hun vaderland verdreven emigranten ("Liebe Deinen Nächsten", 1940; "Arc de Triumphe", 1946). Dit thema staat ook in het latere werk van de auteur op de voorgrond. Keer op keer brengt hij de nog onverwerkte, jongste geschiedenis ter sprake en vestigt hij de aandacht op het in de Bondsrepublikeinse openbaarheid verdrongen lijden van slachtoffers en tegenstanders van het nationaal-socialistische regime ("Der nalatenschap ("Der Feind"), en eind 1996 vond de publicatie van de eerste band van zijn dagboeken plaats.

Overig werk: "Der schwarze Obelisk" (roman, 1956), "Schatten im Paradies" (roman, 1970). ).

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.