kunstbus
Dit artikel is 12-04-2021 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

etiologie

Oorsprongsverhaal waarin de vraag 'hoe komt het dat ...' ( niet noodzakelijk wetenschappelijk) wordt beantwoord. De etiologische sage wil een verklaring geven voor de herkomst van een gebeurtenis, gebruik, landschapskenmerk, plaats- of streeknaam of natuurverschijnsel. Het zijn specifieke sagen die antwoord geven op de vraag: 'Hoe komt het dat?' (de varkens in de modder wroeten, de rivier zoveel bochten heeft, de zee zout is, februari maar 28 dagen heeft, honden elkaars achterwerk besnuffelen etc.).

Etym: Gr. aitia = oorsprong; logos = verklaring; vandaar: verklaring van oorsprong.

Etiologie betekent de leer van de oorsprong van bepaalde fenomenen; zij gaat op zoek naar het antwoord op de typische vraag 'hoe komt het dat…?'. De medische etiologie bijv. betreft het geheel van oorzaken dat een bepaalde ziekte kan verklaren; het woord verschijnt in duizenden titels van studies in dit vakgebied.

Wanneer een sage, mythe, legende of sprookje als etiologisch bestempeld wordt, betekent dit dat het verhaal in kwestie een (niet wetenschappelijk gefundeerde) verklaring wil bieden voor een bepaalde naam, voor de oorsprong of het bestaan van dieren, planten, plaatsen, gebruiken of instellingen, enz.

Het scheppingsverhaal - dat de oorsprong van de wereld of het universum tot verhaal maakt en daardoor verklaart, zoals in het boek Genesis (begin van het Oude Testament) - heeft een duidelijke etiologische dimensie.

Zie ook etymologie.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.

Pageviews vandaag: 741.