kunstbus
Dit artikel is 01-01-2022 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Euripides

Euripides (geb. ca 480 v. Chr. in Salamis - gest. 406 v. Chr. in Macedonië), Grieks tragediedichter. Naast Aischylos en zijn vriend Sophocles een van de grote dichters die Griekenland heeft voortgebracht. Zijn stukken vinden hun oorsprong in de mythologie, maar zijn in wezen een afspiegeling van de menselijke en psychische problemen van zijn tijd. Van de 92 drama's die uit de Oudheid bekend zijn, bleven er 17 drama's en één satirespel bewaard, waaronder 'Medea', 'Iphigenie' en 'Electra'.

Zijn werk stond onder invloed van de nieuwe levensvisie der sofisten. In zijn door een zeker realisme beheerste stukken laaien de hartstochten dikwijls hoog op en de ingewikkelde intriges vereisen vaak het ingrijpen van een godheid als deus ex machina.

Op de jaarlijkse toneelwedstrijden ter ere van Dionysos won Euripides vijf maal een eerste prijs.

Van de 92 stukken die hij schreef zijn er nog negentien bewaard gebleven. Bekende tragedies zijn 'Medea', ' Orestes' en ' Iphigenia in Aulis'. Tot op de dag van vandaag worden zijn stukken regelmatig gespeeld. Het is bekend dat Euripides uit een gegoede familie stamde en geboren werd op Salamis. Euripides genoot een goede opvoeding en had grote interesse voor wetenschap en kunst. Als een van de eersten in Athene had hij een grote bibliotheek. Euripides was getrouwd maar had een slecht huwelijk. Hij stond bekend als een echte vrouwenhater.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.