kunstbus
Dit artikel is 24-01-2016 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

ex libris

het ex libris (o) ~sen

Eigendomsmerk voor boeken met een inschrift => boekmerk

Een ex libris is een eigendomskenmerk (een klein plaatje) dat voorin een boek wordt geplakt, gestempeld of gestanst. Het wordt ook wel boekmerk genoemd.

Ex libris is Latijn en betekent: uit de bibliotheek. Bedoeld wordt: uit de bibliotheek van degene van wie de naam op het plaatje staat vermeld.

Ex libris zijn bijna altijd voorzien van een afbeelding, vaak van symbolische aard, waarmee de eigenaar van het boek zich identificeert.

Het maken van ex libris wordt soms als een aparte vorm van de beeldende kunst beschouwd. Het Internationaal Exlibriscentrum in Sint-Niklaas heeft een verzameling van meer dan 160.000 ex libris. De stad Sint Niklaas schrijft ook om de twee jaar (onpare jaren) een belangrijke ex libris-wedstrijd uit. Een wedstrijd waaraan soms meer dan 1000 kunstenaars deelnemen, waaronder vele belangrijke grafische kunstenaars. Er is tevens een tentoonstelling met fraaie catalogus.

De meest deskundige op het gebied van het exlibris in Nederland is ongetwijfeld Johan Schwencke (1887-1981). Van zijn hand verschenen tientallen boeken en bijdragen aan verschillende exlibris-tijdschriften.

Copyright, This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/Ex_libris.


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.