kunstbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Faust

Faust of Faustus

Bekende figuur uit de sage en de literatuur.

Historisch is de figuur waarschijnlijk gebaseerd op de Duitse magiër en doctor Johann(es) (of Georg) Faust (16de eeuw), over wie in 1587 het volksboek 'Historia von Johann Fausten' verscheen.

Johann Faust
Dr. Johannes Faust (circa 1480-1540) was een Duits magiër en medicus. Hij had ook astrologie, scheikunde en filosofie gestudeerd.
De historische Johannes Faust werd in ongeveer 1480 in Knitlingen in Duitsland geboren. Hij stierf rond 1536/40 in Staufen; waarschijnlijk werd hij vermoord. Hij reisde rond als arts, astroloog en magiër. Zijn toverkunsten en horoscopen waren dikwijls aanleiding om hem uit de stad te verjagen. De geruchten en legendes over hem begonnen al tijdens zijn leven. Het gerucht ging dat hij zich bezighield met de Zwarte Magie. Gelijk met zijn dood ontstond het gerucht dat hij een pact met de duivel had gesloten. Deze groeiden uit tot een uitgebreide legende, die vooral door het werk Faust van Johann Wolfgang von Goethe zeer bekend zijn geworden.


Faust als magiër en zijn pact met de duivel werden het thema van de literaire werken van Christopher Marlowe, Gotthold Ephraim Lessing en vooral van Johann Wolfgang Goethe. Daarnaast staat Faust symbool voor de eeuwige drang naar erkenning en vervolmaking. Verder vindt men het Faust-motief nog bij Adelbert von Chamisso, Heinrich Heine, Christian Dietrich Grabbe, Nikolaus Lenau, en ten slotte bij Paul Valéry en Thomas Mann.

In de muziek komt men de naam tegen bij Hector Berlioz en Charles Gounod.

Oorsprong
Een van de eerste legendes over Faust werd in 1587 gepubliceerd door J. Spies: Het verhaal van dokter J. Faust. Faust had een afspraak gemaakt met de duivel. Deze beloonde Faust door hem te voorzien van alle rijkdom, kennis en geneugten van het leven. Faust stelde daar tegenover dat hij na zijn dood zijn ziel opgaf.

Christopher Marlowe
Het verhaal van J. Spies werd veel vertaald, en het duurde niet lang of er werd in Engeland een toneelstuk over geschreven door Christopher Marlowe: Het tragische verhaal over het leven en de dood van dokter Faustus (1604). Later werden hier vele poppenkastvoorstellingen op gebaseerd. Hierdoor kwam Goethe met de legende van Faust in aanraking.

Copyright, This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/Faust

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.