kunstbus

Ben jij de slimste mens? Test je kennisniveau op YaGooBle.com.

Forum

architectuur en gebonden kunsten, is in 1946 opgezet als een breed geschakeerd, cultuurbeschouwend opinieblad. Tot 1959 verschijnt het blad twaalf maal per jaar. Als gevolg van het toenemende onbehagen over de maatschappelijke en architectonische ontwikkelingen in de jaren vijftig en om nieuwe zienswijzen ruimte te bieden, wordt in 1959 op initiatief van Jaap Bakema een nieuwe redactie bijeengebracht bestaande uit Apon, Bakema, Boon, Van Eyck, Hardy, Hertzberger en Schrofer, die voor een omwenteling zorgt in het denken over architectuur. Tot 1963 verschijnen op onregelmatige tijden spraakmakende nummers met veelzeggende foto's en provocerende en poƫtische teksten.

Daarna volgen, overeenkomstig de nieuwe redactionele formule, verschillende redacties elkaar op die elk enkele jaargangen verzorgen. Wisselend worden maatschappelijke en architectonische onderwerpen behandeld. De verschijningsdata blijven door financiƫle perikelen en door het gegeven dat de redactie uit onbezoldigde personen bestaat onregelmatig. Een groot aantal wisselende redacties volgen elkaar op die alle een of meerdere jaargangen voor hun rekening nemen.


Test je competentie op YaGooBle.com.

Eerste pageview van vandaag: 1