kunstbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Friese dichter Bernlef

Bernlef was een blinde Friese dichter die leefde in de 8e eeuw. Hij zou zijn geboren in Warffum. In die periode hoorde de huidige provincie Groningen tot Friesland.

Van deze oude dichter is niet veel bekend. Geen enkele tekst van hem is bewaard gebleven, al was hij mogelijk de auteur van de Oudsaksische evangelieharmonie Heliand. Bij de Martinitoren in de stad Groningen staat een beeld van hem, hoewel we niet weten hoe Bernlef eruit heeft gezien.

Volgens de overlevering ontmoette de apostel Liudger de blinde zanger in Helwerd (provincie Groningen). In die tijd lag dit dorp aan de kust. Liudger genas Bernlef van zijn blindheid, waarna de laatste bekeerd werd tot het christendom. Bernlef leefde rond 785 n. Chr.

Een tweetal studentenverenigingen is naar hem vernoemd. In Leeuwarden is de gereformeerde studentenvereniging It Bernlef Ielde naar hem vernoemd. In Groningen is er de vereniging van Friese studenten (F.F.J. Bernlef).

De Nederlandse schrijver Hendrik Jan Marsman gebruikt het pseudoniem Bernlef.

Copyright, This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/Bernlef_%28dichter%29.Pageviews vandaag: 668.