kunstbus
Dit artikel is 19-05-2021 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

G.H. 's-Gravesande-prijs

Onregelmatig toegekende prijs voor bijzondere literaire verdiensten, in 1978 ingesteld door de Jan Campert-stichting te 's-Gravenhage als voortzetting van de Bijzondere prijs van de Jan Campert-stichting. Met ingang van 1990 wordt de prijs driejaarlijks toegekend.

De overige prijzen van de Jan Campert-stichting zijn: de Constantijn Huygens-prijs, de Jan Campert-prijs, de Vijverberg-prijs, met ingang van het jaar 1978 voortgezet als de F. Bordewijk-prijs, de J. Greshoff-prijs, de Nienke van Hichtum-prijs, de Eenmalige bijzondere prijs van de Jan Campert-stichting en de Extra prijs van de Jan Campert-stichting.

2002: Siegfried Woldhek,
bekroond werk: zijn literaire tekeningen

1999: Gwy Mandelinck,
bekroond werk: De organisatie van de Poëziezomers in Watou

1996: Tine van Buul,
bekroond werk: literaire verdiensten

1993: Willy Tibergien,
bekroond werk: zijn bijzonderde verdiensten op het gebied van de literatuur, met name zijn werk voor het Poëziecentrum in Gent

1990: K.L. Poll,
bekroond werk: zijn bijzondere verdiensten op het gebied van de literatuur, met name als oprichter en enig redacteur van Hollands Maandblad

1988: F.L. Bastet,
bekroond werk: Louis Couperus

1987: J.A. Roelfsema-Tenge,
bekroond werk: haar belangeloze inzet voor het Multatuli-Museum

1986: Simon Vinkenoog,
bekroond werk: zijn stimulerende activiteiten op het terrein van de literatuur, in het bijzonder van de poëzie

1984: Kees Fens,
bekroond werk: zijn constante en onafhankelijke arbeid voor de behartiging van de belangen der literatuur in tijdschrift en courant

1983: Harry G.M. Prick,
bekroond werk: zijn verdiensten op het gebied van de literatuurgeschiedenis, in het bijzonder die van de negentiende eeuw

1982: H.A. Gomperts,
bekroond werk: publikaties op het verbindingsvlak van literatuur en wetenschap

1981: Jozef Deleu,
bekroond werk: zijn bijdrage aan de bevordering van de Nederlandstalige cultuur, met name door middel van zijn aandeel in het tijdschrift Ons Erfdeel

1980: A.L. Sötemann,
bekroond werk: zijn arbeid op het terrein van de letterkunde, in het bijzonder de uitgave met betrekking tot J.H. Leopold en J.C. Bloem

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.


Er is nog niet op dit artikel gereageerd.

Pageviews vandaag: 8.