kunstbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Gedichtendagprijzen

Op Gedichtendag worden de prijzen voor de mooiste drie gedichten van het afgelopen jaar uitgereikt. Aan de prijs is een geldbedrag van €2.500 verbonden, deels uit te keren in boekenbonnen.

Piet Gerbrandy
'Slotgebed' (fragment) van Erik Jan Harmens

2005
'Essentie van het missen' van Anna Enquist
'Vriendinnen' van L.F. Rozen
'Het bed' van Luuk Gruwez

2004
'Alaska' van Peter Verhelst
'Droombeeld' van Hagar Peeters
'Solve et Coagula' van Eva Gerlach

2003
'Voor de liefste onbekende' van Ingmar Heytze
'Maaltijd met afwezige' van Rien Vroegindeweij
'Cara' van Elly de Waard

2002
'Misverstand' van Menno Wigman
'Vier manieren om op iemand te wachten' van Joke van Leeuwen
'Hostie' van Leonard Nolens


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.