kunstbus
Dit artikel is 24-05-2021 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Genootschap Onze Taal

Het Genootschap Onze Taal is een vereniging voor taalliefhebbers. Met een uniek tijdschrift: het enige in Nederland waarin deskundig én op een prettig leesbare manier over alle aspecten van de taal geschreven wordt. Het Genootschap Onze Taal heeft bovendien een Taaladviesdienst, die vragen over de Nederlandse taal beantwoordt, en geeft verder door middel van congressen, boeken en een website voorlichting over het Nederlands.

De vereniging 'Genootschap Onze Taal' werd op 16 mei 1931 door dertig taalpuristen opgericht. Zij maakten zich zorgen over het groeiende aantal Duitse woorden en constructies ('germanismen') in het Nederlands. In de jaren dertig en veertig was de belangrijkste activiteit van de vereniging dan ook het ontmaskeren van germanismen, maar vanaf de jaren vijftig kregen andere onderwerpen steeds meer de aandacht. Van een vereniging voor taalpuristen werd het Genootschap Onze Taal een podium voor taalliefhebbers. Op dat podium vindt u niet alleen taalkundigen, maar vooral ook iedereen die belangstelling heeft voor (onze) taal. Inmiddels heeft het genootschap ongeveer 36.000 leden, die allemaal het blad Onze Taal ontvangen.

De uitgave van het taal en computer, argumentatie, woordenboeken, nieuwe woorden, de herkomst van woorden, spelling, jongerentaal, enz. Onze Taal geeft zijn lezers op een taalkundig verantwoorde en prettig leesbare manier informatie over dit soort onderwerpen. Maar het is ook een blad dat zijn lezers ruimschoots aan het woord laat komen. Er is onder meer veel ruimte voor reacties van lezers op de verschenen artikelen, voor het onder de aandacht brengen van vermakelijke - of ergerniswekkende - taalverschijnselen en voor oproepen waarmee lezers informatie over woorden of uitdrukkingen willen achterhalen.

Een- of tweemaal per jaar verschijnt er een themanummer, in het verleden bijvoorbeeld over reclametaal, 'de taal der liefde' en over 'taal en geheugen'.

Een andere activiteit van het Genootschap Onze Taal is de taal, die wordt uitgebracht door het Genootschap Onze Taal in samenwerking met Van Dale Lexicografie: Genootschap Onze Taal organiseert tweejaarlijks een publiekscongres. Tot nu toe zijn er twintig congressen gehouden, bijvoorbeeld over De kansen van het Nederlands in een verenigd Europa, Taal in het bedrijfsleven, Taal en media en Namen. Het genootschap streeft ernaar de bijeenkomsten voor een groot publiek aantrekkelijk te maken. Het programma omvat doorgaans zes lezingen en enkele optredens. Bovendien vindt dan de prijsuitreiking van de Groenman-taalprijs plaats, en in de pauzes is er een boekenmarkt.

Publicaties
Van het genootschap verschijnen behalve het tijdschrift Onze Taal ook andere publicaties, zoals een kalender, boeken en cd-roms.

Website: www.onzetaal.nl

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.


Er is nog niet op dit artikel gereageerd.

Pageviews vandaag: 4.