kunstbus
Dit artikel is 26-03-2008 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Gnome

Gnome / Zedenspreuk

De gnome (gnomen) == korte zinspreuk die een levenswijsheid of zedenles bevat.
De zedenspreuk == spreuk die een zedenles bevat.

Een gnome is een stijlfiguur waarbij een bekende of geleerde uitspraak toegepast wordt in een buitengewone context. De gnome heeft een aforistische en vaak belerende tendens. Vandaar dat het ook wel zedenspreuk wordt genoemd.

Daarom herhaal ik, wat in de Bijbel staat: Gij zult niet...


Copyright, This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/Gnome_(stijlfiguur).


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.


Er is nog niet op dit artikel gereageerd.

Pageviews vandaag: 59.