kunstbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Godfried Bomans

Godfried Bomans wordt geboren op 2 maart 1913 in Den Haag.

In 1913 rondt zijn vader zijn rechtenstudie af en begint een advocatenpraktijk in Haarlem, waar de familie als Godfried een half jaar oud is ook heen verhuist.

In 1916 wordt zijn vader lid van de Tweede Kamer voor de R.K.Staatspartij. Hij blijft Tweede Kamerlid tot 1929. Van 1917 tot 1923 is hij bovendien wethouder van financiën in Haarlem. In 1923 wordt hij lid van de Gedeputeerde Staten van Noord-Holland. Dit blijft hij tot zijn dood. Zijn vader zal vanaf 1933 een aantal romans publiceren: de Donald-cyclus.

Godfried Bomans gaat naar de lagere school van de Rooms-Katholieke Schoolvereniging in Haarlem. In 1926 gaat Godfried naar het R.K. Lyceum Sanctissimae Trinitatis aan de Zijlweg in Overveen.

Godfried debuteert in 1932 onder het pseudoniem Bernard Majorick met 'Dryfjacht' en 'Gebed voor Nederland'.

In 1933 verhuist de familie naar 'Berkenrode' aan de Herenweg in Heemstede. Van 1933 tot 1939 staat Godfried Bomans ingeschreven als student aan de Universiteit van Amsterdam. Op 04-07-1936 haalt hij zijn kandidaats-examen rechten.

In 1935 maakt hij met een broer een reis naar Italië, waar ze o.a. enige tijd in een klooster zijn. Godfried deelt bij terugkomst zijn familie mee dat hij het klooster in wil. Door ziekte moet hij in bed blijven. Daar neemt hij het besluit toch te blijven studeren. In 1936 speelt Godfried Bomans als midvoor mee in het Amsterdams studentenelftal.
Godfried Bomans richt met Harry Prenen in 1937 de 'Rijnlandsche Academie' op. Het is een spel waar ze zelf veel plezier aan beleven en dat ook naar buiten toe succes heeft. Zo weet de 'Academie' het dempen van de Bakenessergracht in Haarlem d.m.v. publiciteit in het 'Haarlems Dagblad' te voorkomen. In 1937 gaat Godfried in Amsterdam op kamers wonen.

In 1941 verschijnt 'Erik of Het klein insectenboek'. Het boek is een groot succes en kent binnen een jaar tien drukken.

In 1941 is hij ook voor het eerst officieel Sinterklaas (in Nijmegen), later (bijv. 1961 in Enkhuizen) zal hij vaker als Sinterklaas optreden.

Op 26-12-1941 verlooft Godfried zich met Pietsie Verscheure.

In 1943 verhuist Godfried Bomans naar Haarlem . Hij geeft daarmee zijn studie op. Hij neemt dat (oorlogs)jaar twee onderduikers in huis. Aan het eind van de oorlog duikt hij zelf onder in Aerdenhout.

Op 14-04-1944 trouwt hij in Nijmegen met Pietsie (Gertrud Maria) Verscheure. Het kerkelijk huwelijk is op 17-08-1945.

In augustus 1949 wordt in Haarlem de Sociëteit 'Teisterbant' opgericht. Godfried Bomans wordt de eerste president.

Godfried Bomans wijdde zich, aangemoedigd door het succes van zijn eerste boeken, na 1945 uitsluitend aan journalistiek (Elseviers Weekblad) en andere publicistische activiteiten. Na de opmerkelijke successen met de politieke satire Memoires of gedenkschriften van minister Pieter Bas (1937) en de droomreportage van het jongetje Erik of Het klein insectenboek (1941), waarin hij zijn talent toonde als humoristisch waarnemer, respektievelijk als fantaserend sprookjesverteller, legde hij zich voornamelijk toe op werk van kortere adem: verhalen, schetsen, sprookjes, echte en gefantaseerde reportages, humoristisch-moraliserende bespiegelingen, enz. Gebundeld behaalden deze enorme oplagen en talrijke herdrukken. Door zijn opmerkingsgave en de rake wijze waarop hij zijn waarnemingen en commentaren op het dagelijks leven wist te verwoorden, verwierf hij zich een buitengewone populariteit.

Op 30-04-1952 maakt hij een tocht met een luchtballon. Bij Zandvoort komen ze in zee terecht en overleven dit maar net.
In 1953 en 1954 verblijft hij lange tijd in Rome en doet daar (o.a. in 'De Volkskrant' en 'Elseviers Weekblad') verslag van.

Van 1954 tot 1956 schreef hij onder het pseudoniem Parlevink in 'De Volkskrant'.

Godfried Bomans was een groot kenner van het werk van Charles Dickens. Hij speelde een belangrijke rol bij de vertaling in het Nederlands van het complete werk van Dickens, dat in de vijftiger jaren van de twintigste eeuw in pocketvorm verscheen. Op 08-12-1958 richt Godfried Bomans de 'Haarlem Branch van de Dickens Fellowship' op. Godfried Bomans wordt president.

In 1960 wordt in Hengelo een Bomans-fanclub opgericht. Hij is de eerste Nederlandse schrijver die die eer te beurt valt.

Op 14-12-1960 wordt zijn dochter Eva geboren. In 1961 verhuist het gezin naar Houtweg 125.

In 1967 reist hij als Sinterklaas naar Canada en ontmoet Santa Claus op het vliegveld in Toronto. Hij noemt Santa Claus bij die gelegenheid 'een geestelijke zakkenroller'.

Op 27-02-1968 krijgt hij een ernstig auto-ongeluk maar blijft ongedeerd.

In 1971 verbleef hij een week op het onbewoonde eiland Rottumerplaat voor de Vara, waar de eenzaamheid zwaar op hem drukte.

Godfried Bomans werkte in de zomer van 1971 in Engeland mee aan een televisieprogramma over heksen en spoken. Van de stoel waarin hij zat werd gezegd dat ieder die er in zat binnen het jaar zou sterven. 'Nou,' zei Godfried, 'dan ga ik er maar eens goed voor zitten.' Godfried Bomans sterft op 22-12-1971 na een korte maar hevige doodsstrijd aan een hartaanval te Bloemendaal.

Het werk van Godfried Bomans wordt gekenmerkt door een groot gevoel voor humor, door speelse ironie en een voorliefde voor de parodie. Uit zijn tedere en tegelijk ironische sprookjes spreekt een overeenkomst met Andersen en Perrault. De literaire kritiek heeft niet goed geweten wat ze met Bomans aan moest. Aan de ene kant getuigt zijn werk van scherpzinnigheid en van origineel denken, aan de andere kant zit er een hang naar effect in. Zeker toen Bomans steeds meer naar radio en televisie trok, werd hij 'de bekende Nederlander' en daardoor door de literaire kritiek nog minder serieus genomen.

Belangrijke werken van Godfried Bomans zijn: 'Memoires of gedenkschriften van minister Pieter Bas' (1937), 'Erik, of het klein insectenboek' (1941), 'Sprookjes' (1946), 'Kopstukken' (1947), 'Buitelingen' (1948), 'Capriolen' (1953), 'Mijmeringen' (1968) en 'Beminde gelovigen' (1970).

zie ook:
bi(bli)ografie en Godfried Bomans Genootschap

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.