kunstbus
Dit artikel is 01-01-2022 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Griekse literatuur

Benaming voor de antieke literatuur van de Grieken tot ca 300 n. Chr.

Vroegste geschriften
Tot de oudste werken met een grote literaire waarde behoren de epen van homerus uit de 8ste eeuw v. Chr., vooral de 'Ilias' en de 'Odyssee'.

Vermeldenswaard zijn verder in de 7de eeuw Archilochus en de lyriek van Sappho evenals in de 6de eeuw v. Chr. Anacreon en de po√ęzie van Solon. Eveneens in de 6de eeuw v. Chr. ontstonden de eerste prozawerken, van o.a. de natuufilosoof Heraclitus.

Hoogtepunt: 5de eeuw v. Chr.
De 5de eeuw betekende een hoogtepunt van de Griekse tragedie (Aischylos, Sophocles en Euripides) en van de satire (Aristophanes). Daarin wordt ook het wedervaren van burgerlijke types op het toneel gebracht (Menandros). In de 5de eeuw v. Chr. gebruikten o.a. Hecataeus en Herodotus historische thema's. De geschiedkundige werken van de 5de eeuw getuigen van grote prozakunst (Herodotus, Thucydides, Xenophon) evenals de filosofische werken (Plato, Aristoteles, Theophrastus, waarvan de stijl van hun lezingen in hun verhandelingen was terug te vinden).

Late periode
Alexandria was het literaire centrum van de 3de eeuw v. Chr. Hier werkten o.a. Theokritos en Apollonius Rhodios. De literatuur van de 2de eeuw (Dionysios, Poseidonius) stond reeds onder Romeinse invloed.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.


Er is nog niet op dit artikel gereageerd.

Pageviews vandaag: 47.