kunstbus
Dit artikel is 13 01 2017 013:42 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Griffels en Penselen

Griffels en Penselen

De CPNB kent ter gelegenheid van de Kinderboekenweek bekroningen toe aan de beste kinderboeken van het voorgaande jaar. De prijzen worden toegekend op voordracht van een onafhankelijke jury. Het doel van de prijzen is het publiek een leidraad te geven bij de keuze van kinderboeken.

Gouden en Zilveren Griffels
Griffels worden toegekend aan de best geschreven kinderboeken van het jaar. Jaarlijks kunnen in vier categorieën (uitgaven voor kinderen tot 6 jaar, voor kinderen van 6 jaar en ouder, van 9 jaar en ouder en informatieve uitgaven) twee boeken bekroond worden met een Zilveren Griffel. Volgens het huidige reglement moet uit een van de categorieën bovendien één Gouden Griffel toegekend worden. De Gouden Griffel kan alleen gewonnen worden door een oorspronkelijk Nederlandstalig boek; voor een Zilveren Griffel komen ook vertaalde boeken in aanmerking.

Aanvankelijk werd er één boek bekroond: het 'Kinderboek van het jaar'. In 1971 werden de Gouden en Zilveren Griffels voor de best geschreven boeken geïntroduceerd.

 - Prijswinnaars Gouden Griffels
 - Prijswinnaars Zilveren Griffels
 - Prijswinnaars Kinderboek van het jaar

Gouden en Zilveren Penselen
De Penseeljury kan elk jaar twee uitgaven met een Zilveren Penseel bekronen. Daarnaast moet jaarlijks één Gouden Penseel toegekend worden aan het best geïllustreerde boek. Deze bekroningen werden in respectievelijk 1981 en 1973 geïntroduceerd.
Voorts is de bekendmaking van de Penselen, alsmede de prijsuitreiking, een zelfstandig evenement dat plaatsvindt op de opening van een jaarlijks te houden expositie van kinderboekenillustraties.

Vlag en Wimpels
Naast de Griffels en Penselen bestaan er de Vlag en Wimpels, die als eervolle vermeldingen te beschouwen zijn. In 1980 is deze vermelding ingesteld. Sinds 1997 zijn de Vlag & Wimpels voor boeken voor kinderen vanaf 13 jaar vervangen door de Eervolle Vermeldingen.

 - Prijswinnaars Vlag en Wimpels

Boekensleutel
De Boekensleutel wordt bij hoge uitzondering toegekend aan een kinderboek dat bijzondere perspectieven biedt. Dit kan betrekking hebben op het genre boek, techniek, vormgeving, inhoud of lezersgroep waarvoor de uitgave bestemd is - of op een combinatie hiervan. Zowel een oorspronkelijk Nederlandse uitgave, als een vertaalde uitgave kan in aanmerking komen; nooit kan een uitgave worden voorgedragen op basis van de maatstaven die gelden bij het toekennen van de Griffels en Penselen.
De Boekensleutel wordt op voordracht van de Griffel- of Penseeljury - in elk geval met instemming van beide - toegekend. De Boekensleutel werd in 1979 voor het eerst toegekend.

- Prijswinnaars Boekensleutels

Gouden Zoen
Op voordracht van een onafhankelijke jury van volwassenen, kent de Stichting CPNB jaarlijks prijzen toe voor de beste boeken voor jongeren vanaf 12 jaar die in het afgelopen jaar verschenen zijn. Het betreft hier de Gouden Zoen, twee Zilveren Zoenen en twee Eervolle Vermeldingen.
De winnaars van Goud en Zilver krijgen een oorkonde en erepenning. Aan de Gouden Zoen is daarnaast een geldbedrag van € 1.361, 34 verbonden.
 
- Prijswinnaars Gouden en Zilveren Zoen

Websites: www.cpnb.nl

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.


Er is nog niet op dit artikel gereageerd.

Pageviews vandaag: 291.