kunstbus
Dit artikel is 02-01-2021 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Gruuthuse handschrift

Belangrijk Middelnederlands handschrift, ca. 1395 - ca. 1408 te Brugge (West-Vlaanderen ) geschreven.

Het manuscript is genoemd naar Lodewijk van Brugge, heer van Gruuthuse (Gruythuyse) (ca. 1422-1492), wiens wapen in het handschrift voorkomt. Hij had een indrukwekkende bibliotheek opgebouwd, waarvan het befaamde 'Gruuthuse-handschrift' deel uitmaakte. Thans zijn nog ruim 160 handschriften bekend, waaronder nog vijf andere in het Middelnederlands.

Het Gruuthuse-handschrift is een driedelig perkamenten codex van 85 bladen,, en bevat 147 liederen met melodie├źn (waaronder 41 rondeelliederen) en 22 gedichten. De meeste liederen en gedichten zijn anoniem; het bevat onder andere werk van de Brugse dichters Jan van Hulst en Jan Moritoen. Drie gedichten, nl. Aen Maria, Salve Regina en Een goed exempel, kunnen met zekerheid aan Jan van Hulst worden toegeschreven.
Het handschrift bevat o.a. de beroemde liederen Wi willen van den kerels zinghen (Kerelslied), Egidius, waer bestu bleven en Aloeette, voghel clein.
Naar een onder het Beierse gravenhuis heersende mode zijn sommige liederen Middelhoogduits getint ('potjesmiddelhoogduits').

Brugge, de stad waar Jacob van Maerlant leefde in de dertiende eeuw, is rond 1400 opnieuw de plek waar belangrijke schrijvers te vinden zijn. We kennen ze vooral door de liederen, gedichten en gebeden in het Gruuthuse-handschrift (zo genoemd naar de edelman en boekenverzamelaar Lodewijk van Gruuthuse). Ze zijn het werk van een groep vrienden uit Brugge. Het bekendst zijn hun liederen: vooral hoofse liefdesliedjes maar ook liederen over vrijende monniken, nonnen en priesters, over een naaldenkoopman die meer in de aanbieding heeft dan alleen het gewone naaigerei, en de aangrijpende liederen over de dood van een goede vriend (Egidius waer bestu bleven?). ( www.literatuurgeschiedenis.nl )

Websites: www.kb.nl/galerie/gruuthuse/index.html, www.huygensinstituut.knaw.nl users.telenet.be/gaston.d.haese/Gruuthuse-handschrift.html

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.