kunstbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Guido Gezelle

Vlaams dichter.

guido gezelle is zonder twijfel de belangrijkste Vlaamse dichter van de negentiende eeuw. Zijn West-Vlaamse school met o.a. hugo Verriest en Albrecht Rodenbach is niet alleen literair belangrijk, maar blijft tot op vandaag een inspiratiebron voor de Vlaamse Beweging.

Gezelle werd in 1854 tot priester gewijd en aangesteld tot leraar aan het klein Seminarie te Roeselare. Zijn poging om met enkele leerlingen een Vlaams-christelijke dichtersschool te stichten, mislukte gedeeltelijk; zijn religieuze, poëtische en Vlaams-nationalistische idealen werden wel uitgedragen door zijn leerling hugo Verriest en diens leerling Albrecht Rodenbach.

Gezelles eigen poëzie was een spel van woord, ritme, rijm en beeld, vertolkt met volkse expressiemiddelen in bekende bundels als 'Kerkhofblommen' (1858) en 'Gedichten, gezangen en gebeden' (1862). Met zijn opvoedkundige opvattingen ondervond hij echter al snel moeilijkheden en hij werd overgeplaatst naar Brugge. Ook hier verliep het hem niet goed; na een korte periode als professor aan een Engels seminarie werd hij een tijdje onderpastoor. Zijn poëtische activiteit nam door die tegenslagen aanzienlijk af: hij 'zweeg' bijna vijftien jaar lang als dichter. Wel werd hij zeer actief op het gebied van volkskunde en taalkunde en als gepassioneerd verteller en journalist. Aan het einde van zijn leven kende de zieke gezelle nog enkele krachtige hoogtepunten met de bundels 'Tijdkrans' (1893) en 'Rijmsnoer' (1897).

Gezelle is één van de grote figuren in de moderne lyriek. Zijn poëzie kan als impressionistisch worden bestempeld, maar kreeg door zijn experimenten met het woord een veel groter draagvlak en invloed.

www.guidogezelle.be

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.