kunstbus
Dit artikel is 25-01-2011 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Hafid Bouazza

Hafid Bouazza (1970)Marokkaans-Nederlandse auteur, geboren 8 Maart 1970,

Genres: Novelle, kort verhaal, essays, toneelstukken, vertalingen, bewerkingen, bloemlezingen,
Bijzonderheid: Componeert ook klassieke muziek en gebruikt dat om zijn schrijftechniek te verbeteren

Zijn bloemrijke taalgebruik is beïnvloed door zowel de sprookjes van 1001 Nacht en Nederlandse literatuur uit de 19e eeuw, w.o. het werk van Frederik van Eeden.

De Nederlandse auteur Hafid Bouazza werd in 1970 geboren in Oujda in het noordoosten van Marokko. Dicht bij de grens met Algerije. Zijn moeder is een Algerijnse. Hij heeft drie broers en drie zusters.

In 1971 kwam vader Bouazza als gastarbeider naar Nederland. Hij vond werk in de ijzerfabriek van Piet Bezemer in Gorkum.

Na de familiehereniging in 1977 ging het gezin Bouazza wonen in Arkel in Zuid-Holland. Ze waren de eerste allochtonen in het dorp en lange tijd de enige.

Op zijn zeventiende kwam hij naar Amsterdam. Na de middelbare school studeerde Hafid Bouazza een jaar aan een lerarenopleiding in Amsterdam en vervolgens aan de universiteit Arabische taal- en letterkunde. Hafid Bouazza studeerde vanaf 1988 Arabische taal- en letterkunde in Amsterdam.

Pas toen hij een behoorlijke puinhoop van zijn leven had gemaakt, gebrouilleerd met zijn ouders die zijn levensstijl met gerommel met meiden op studentenkamers, roken en zuipen, niet accepteerden, en hijzelf ook financieel volkomen aan de grond zat, begon hij serieus te schrijven. Het resultaat was een verhalenbundel die in Nederland werkelijk met veel applaus werd begroet.

Hij debuteerde in 1995 met het korte verhaal 'De voeten van Abdullah'. Een jaar later verscheen onder dezelfde titel een bundel korte verhalen die veel losmaakte.

Debuut: De voeten van Abdullah (1996, verhalen) ,
De verhalen in deze bundel spelen zich af in een Marokkaans dorpje neerzet, dat ondanks de surrealistische tinten volstrekt natuurlijk aandoet. De Islam is in zijn verhalen soms aanwezig in bizarre vormen: de vreemde imam of de in zijn ogen absurde islamitische wetten.
'Herinneringen zijn bij voorbaat al ongrijpbaar. Ik heb de behoefte om ze vast te pakken, vast te leggen. De islam is in mijn verhalen slechts aanwezig onder bizarre vormen: de vreemde imam, de absurde wetten. In werkelijkheid is de islam zo duidelijk dat hij het hele leven beheerst.' (Weekend Knack, 19-6-1996)

een van de verrassingen van 1996, al is het maar omdat de schrijver zich in een klap heeft ontworsteld aan de rem van de benaming 'allochtoon schrijver'. (...) [Hij] weet de motieven en de stijl van de Arabische literatuur te integreren in de Nederlandse letteren. Bijzonder daarbij is dat zijn exotisch aandoend vocabulair ontleend is aan archaïsch geworden Nederlands. Daarmee zet de schrijver de Nederlandse lezer meesterlijk op het verkeerde been". De E. du Perronprijs wordt uitgereikt aan groepen of personen die zich op cultureel gebied verdienstelijk hebben gemaakt voor een goede verstandhouding tussen de verschillende in Nederland woonachtige bevolkingsgroepen.

Het boek knalde de top 10 van bestverkochte boeken in om daar maanden te blijven. En 'op een gegeven moment zat ik op mijn kamer aan drie journalisten tegelijk interviews te geven en dan belde er ook nog een fotograaf aan' beschrijft Hafid de media-hype die volgde.

'Momo' (1998) is het verhaal over een kleine jongen met een rijke geest. Een schoolreisje, waarbij Momo verdwaalt, is het dramatische einde.

Apollien (1998, toneel),

Er wordt Bouazza wel verweten dat hij 'wel erg kwistig met dure en oud-Nederlandse woorden strooit' (HN, 16-05-1998). Zelf zei hij hierover in 'Het Parool': 'Moet ik me als schrijver aanpassen aan een lezer met een woordenschat van 200 stuks? Ik hoop juist op een beetje nieuwsgierigheid. Hoe meer woorden je kent, hoe meer vreugde je hebt. 'Kevelen' bijvoorbeeld, voor het praten van oude vrouwtjes, een kevel is een tandeloze kaak. Dat is toch een schitterend woord?'.

Hafid Bouazza vertaalde Arabische gedichten, bijeengebracht in 'Schoon is in elk oog wat het bemint' (2000)

2001 Hafid Bouazza schreef voor de Boekenweek het essay `Een beer in bontjas'. Een essay over land van herkomst. Schrijver tussen twee culturen.

Als ik de meeste critici mag geloven, dan ben ik een Marokkaanse schrijver.
Maar ik geloof de meeste critici niet.
Volgens andere, welwillende mensen ben ik een Marokkaans-Nederlandse schrijver.
Deze aanduiding klinkt echter ongemakkelijk.
Zij loopt tegelijkertijd op muil en klomp - en dat loopt verdomd moeilijk.
Dan heb je nog de voorzichtige mensen met een hang naar volledigheid (die zijn in de minderheid),
voor wie ik de titel N.S.M.A.N.N.
(Nederlandse schrijver van Marokkaanse Afkomst met Nederlandse Nationaliteit)
heb verzonnen.
Dit is, maatschappelijk gezien, de enige juiste aanduiding,
maar je maakt er geen vrienden mee.
Het klinkt als een zeldzame ziekte.
Het N.S.M.A.N.N.-syndroom.
Je komt er de kroeg niet mee in.

(Hafid Bouazza, Een beer in bontjas, blz. 9/10)


Salomon (2001) ( proza )

Christopher Marlowe, De slachting in Parijs (Massacre a Paris) (vertaling, bewerking) (toneel) (2001)

'Rond voor rond of als een pikhouweel', een vertaling van klassieke Arabische erotica (2002)
Hafid Bouazza gebruikte een fragment uit een brief van de essayist en vrijdenker Amr Ibn Bahr al-Djaahiz, waarin de overeenkomsten en de verschillen tussen meisjes- en knapenliefde worden beschreven.

Hafid Bouazza stelde (naar eigen inzicht) het 2e nummer van de 20e jaargang (september 2002) van 'Optima' samen: 'Optima & Bouazza'.

Het monster met de twee ruggen (operatekst, muziek David Dramm) (2003) ( toneel )
Shakespeare, 'Othello', (vertaling, bewerking) (2003)

2003 Paravion ( proza )
In de pers werd Paravion beschreven als 'een bedwelmende woordendans, een parabel die zindert van erotiek en melancholie'. Voorjaar 2004 ontving Hafid Bouazza voor dit boek de Vlaamse literatuurprijs De Gouden Uil. Paravion is ook genomineerd voor de AKO literatuurprijs 2004.

Hafid Bouazza was in augustus 2003 te gast in het VPRO-tv-programma 'Zomergasten'.

Bouazza werkt aan een bloemlezing uit het werk van de dichter Geerten Gossaert.
Hafid Bouazza schreef kritieken voor 'NRC Handelsblad' en 'Vrij Nederland'.

Zie ook:
`Ik zou het leven willen dragen als een kroon' / Hafid Bouazza Door Elizabeth Lockhorn, Vrij Nederland, 3 februari 2001, pagina 28-31, radioreportage, Bi(bli)ografie VPRO


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.


Er is nog niet op dit artikel gereageerd.

Pageviews vandaag: 66.