kunstbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Hanny MichaelisHanny Michaelis, 1953.

Nederlandse dichteres, geboren 19 december 1922 te Amsterdam - overleden 11 juni 2007 Amsterdam.

Was van 1948 tot 1959 gehuwd met G.K. van het Reve wat voor veel critici aanleiding was om de thematiek van haar poëzie, nl. die van de verloren geliefde, als autobiografisch te zien. In feite echter gaat het in haar poëzie om de principiële eenzaamheid van de mens en om de botsing van een gevoelig temperament met een ongenadig realiteitsbesef. Haar werk is sober en later ook relativerend. De oorlog, waarin zij haar beide ouders verloor, drukte een groot stempel op haar werk.

Biografie
Hanny Michaelis was enig kind van joodse ouders. In 1941 deed zij eindexamen op het Vossius Gymnasium waar haar leraar Nederlands de bekende neerlandicus D.A.M. Binnendijk was. Kort daarna moesten zij en haar ouders onderduiken. Ze deden dat op verschillende adressen en zagen elkaar niet meer terug. Haar ouders werden in 1943 opgepakt en via kamp Westerbork weggevoerd naar Sobibor, waar zij vrijwel zeker direct na aankomst werden vergast. Pas in 1948 bevestigde het Rode Kruis officieel hun dood, zoals zij beschrijft in Verst verleden.

Kort na de bevrijding keerde Michaelis terug naar Amsterdam, waar zij sindsdien is blijven wonen.

Michaelis werkte jarenlang voor halve dagen bij de afdeling kunstzaken van de gemeente Amsterdam waar haar chef wederom D.A.M. Binnendijk was. Daarnaast werkte zij als bestuurslid van de Vereniging voor Letterkundigen en was ze vicevoorzitter van de Federatie van Kunstenaars. Ook was zij actief als vertaalster.

In 1947 ontmoette zij Gerard Reve na de uitreiking van de Reina Prinsen Geerligs Prijs die aan Reve was toegekend voor De avonden. Michaelis had een eervolle vermelding ontvangen. Zij trouwden in 1948. „Toen ik Gerard ontmoette, dacht ik dat ik het oude leed uit de oorlogsjaren voorgoed achter me had gelaten. Dat is tot op de dag van vandaag een vergissing gebleken.' Het echtpaar ging tien jaar later uit elkaar, toen bleek dat Reve niet langer onder zijn homoseksualiteit uitkon. Zij bleven echter goed met elkaar bevriend. In 1963 maakte ze de (geautoriseerde) vertaling van Reve's bundel The acrobat and other stories onder de titel Vier wintervertellingen.

Hanny Michaelis publiceerde zes gedichtenbundels. Na verzen in Criterium en Tirade debuteerde zij in 1949 bij uitgeverij Meulenhoff met Klein voorspel. Deze werd gevolgd door de bundels Water uit de rots (1957), Tegen de wind in (1962), Onvoorzien (1966), De rots van Gibraltar (1969) en Wegdraven naar een nieuw Utopia (1971).

De bundels 'Water uit de rots' en 'Tegen de wind in' gaan voornamelijk over het onvermogen het leven te delen met een ander. Kilte en angst overheersen, tot in haar laatste bundels een gevoel van acceptatie. Zoals bij elk weldenkend mens zijn ook (zelf-) relativering en humor onderdeel van het dichtend geheel.

Voor haar poëzie in Onvoorzien (1966) werd haar in 1967 de Jan Campertprijs toegekend.

In haar laatste bundel Wegdraven naar een nieuw Utopia (1971) geeft ze in geserreerde vorm de botsing tussen werkelijkheid en illusie.

In 1985 droeg zij bij aan de bundel Gedichten van haar uitgever Geert van Oorschot, waarin ook werk van Elisabeth Eybers, Fritzi Harmsen van Beek, Judith Herzberg, Annie M.G. Schmidt en M. Vasalis was opgenomen.

In 1989 publiceerde zij met Het onkruid van de twijfel een omvangrijker keuze uit eigen werk.

Al haar poëzie werd gebundeld in Verzamelde gedichten (1996, vierde druk 2006).

In 1995 ontving zij de Anna Bijnsprijs en de Sjoerd Leikerprijs voor haar gehele oeuvre.

In het najaar van 2002 publiceerde zij haar jeugdherinneringen in Verst verleden.

In 2005 verscheen een bescheiden keuze uit haar dichtwerk door J.J. Voskuil.

Hanny Michaelis bezocht Gerard Reve nog met enige regelmaat. Haar gezondheid stond echter niet toe dat ze in april 2006 op zijn begrafenis aanwezig was.

11 juni 2007 is zij na een ziekbed in Amsterdam overleden op 84-jarige leeftijd. Ze werd op 12 juni 2007 in kleine kring begraven.

Websites: www.nrc.nl, www.dbnl.org 1, Hanny Michaelis door Jan van der Vegt www.dbnl.org, boeken.vpro.nl, www.vanoorschot.nl


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.