kunstbus
Dit artikel is 25-08-2009 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Hans Warren

Nederlands schrijver (Borssele 20 oktober 1921 - Goes 19 december 2001).

Johannes Adrianus Menne (Hans) Warren was een werd geboren in Zeeland als enig kind van een water- en wegenbouwkundig ingenieur en een onderwijzeres. Hij had als kind weinig contact met leeftijdgenoten, maar kreeg als leerling van het Goese lyceum grote belangstelling voor de natuur. Na zijn eindexamen begon hij artikelen te schrijven voor natuurtijdschriften, vooral over vogels. Jac. P. Thijsse was zijn grote voorbeeld als natuuronderzoeker. Hij werkte een tijdlang als vrijwilliger op het Bureau voor Dialectologie van P.J. Meertens. Nog vóór het begin van de oorlog begon hij een dagboek bij te houden.

Schrijverschap
Na de oorlog begon Warren boeken te publiceren: in 1946 verscheen zijn poëziedebuut Pastorale, in 1947 een boek over Jac. P. Thijsse en in 1949 zijn studie over nachtvogels. Ook ging hij in 1951 literaire recensies schrijven voor de Provinciale Zeeuwse Courant, wat hij haast tot zijn overlijden zou volhouden.

Huwelijksjaren
In 1952 trouwde hij met een Engelse vrouw; zij kregen drie kinderen. Kort na hun huwelijk kreeg Warrens vrouw een baan als docente in Parijs. Daar kwamen door contacten met vooral Noord-Afrikaanse jongens bij Hans Warren zijn onderdrukte homoseksuele gevoelens boven; dat zorgde voor spanningen in het gezin, maar het wekte ook zijn dichtader. In zijn Parijse jaren verschenen drie dichtbundels. Niettemin duurde het huwelijk nog tot 1975, toen zij uit elkaar gingen.

Creatieve periode
In 1958 vertrok het gezin weer naar Zeeland. Er brak een weinig productieve periode aan voor Warren, die eindigt aan het eind van de jaren zestig, wanneer uitgever Bert Bakker zijn nieuwe gedichten publiceert: Tussen hybris en vergaan. In 1969 ontmoet Warren de dichter Gerrit Komrij, met wie hij een langdurige, inspirerende vriendschap zal hebben. Dan breekt de creativiteit zich werkelijk baan in Warrens leven: gedurende tien jaar verschijnt elk jaar een nieuwe dichtbundel. In 1978 komt de veertig jaar jongere Mario Molegraaf in het leven van de zevenenvijftigjarige dichter. Warren en Molegraaf hebben een stormachtige liefdesrelatie, die duurt tot het overlijden van Hans Warren in 2001. De getalenteerde Molegraaf neemt ook deel aan Warrens werk. Zo publiceren ze samen in de loop van een aantal jaren een vertaling van het complete dichtwerk van de Nieuwgriekse dichter Konstandínos Kaváfis, gedichten van Jorgos Seféris, de werken van Plato en Epicurus en de vier evangeliën.

Geheim Dagboek
De publicatie van het eerste van de lange reeks dagboeken van Hans Warren in 1981 was voor veel lezers een plezierige verrassing, hoewel veel vrienden en kennissen die in de dagboeken voorkomen onaangenaam getroffen werden. Van 1985 tot en met 2002 verschijnt jaarlijks Meulenhoffs Dagkalender, een scheurkalender met elke dag een gedicht. Daarnaast publiceren Warren en Molegraaf samen een aantal populaire dichtbloemlezingen.

Overlijden
Warren overleed, tachtig jaar oud, aan leverproblemen. Ook zijn laatste levensjaar is zonder enige reserve beschreven in zijn eigen dagboek en dat van zijn vriend, die gepubliceerd werden in 2002. In 2005 verscheen postuum de roman Een vriend voor de schemering. Momenteel wordt er gewerkt aan de verfilming van zijn roman Steen der hulp.

Prijzen
1958 - Lucy B. en C.W. van der Hoogtprijs voor Saïd
1970 - Pierre Bayle-prijs voor zijn literatuurkritiek
1971 - Zeeuwse prijs voor Kunsten en Wetenschappen voor zijn gehele oeuvre
1981 - Culturele prijs Goes voor Geheim dagboek en zijn wekelijkse literaire kronieken in de Provinciale Zeeuwse Courant

Bibliografie
1946 - Pastorale
1947 - In memoriam Dr. Jac. P. Thijsse
1949 - Nachtvogels
1951 - Eiland in de stroom
1954 - Leeuw lente
1954 - Vijf in je oog
1957 - Saïd
1959 - Mijn hart wou nergens tieren (bloemlezing uit het werk van P.C. Boutens)
1966 - Een roos van Jericho
1969 - Tussen hybris en vergaan
1970 - Kritieken
1972 - Schetsen uit het Hongaarse volksleven
1972 - Verzamelde gedichten 1941-1971
1973 - De Olympos
1974 - Betreffende vogels
1974 - Een liefdeslied
1974 - Herakles op de tweesprong
1975 - 't Zelve anders
1975 - Winter in Pompeï
1975 - Steen der hulp (tweede druk 1983)
1976 - Demetrios
1976 - Sperma en tranen
1976 - Zeggen wat nooit iemand zei
1976 - Zeven gedichten van liefde
1978 - De vondst in het wrak
1978 - Een otter in Americain
1978 - Behalve linde, tamarinde en banaan (herziene uitgave van Sperma en tranen)
1978 - Voor Mario
1980 - Spiegel van de Nederlandse poëzie (herziene uitgave 1984)
1981 - Geheim dagboek 1942-
1981 - Verzamelde gedichten 1941-1981
1982 - Dit is werkelijk voor jou geschreven (bloemlezing uit eigen werk)
1986 - Bij Marathon
1986 - Tijd
1987 - Ik ging naar de geheime kamers
1987 - Het dagboek als kunstvorm
1989 - Binnenste buiten
1992 - Nakijken, dromen, derven
1993 - Indigo
1993 - Geheim dagboek 1939-1940
1996 - Ik ging naar de Noordnol
2001 - De Oost
2001 - Een stip op de wereldkaart
2001 - Om het behoud der eenzaamheid (bloemlezing uit Geheim dagboek)
2004 - Tussen Borssele en Parijs
2005 - Een vriend voor de schemering

Vertalingen
In 1989 verscheen de esperanto-vertaling van zijn Steen der Hulp - Ŝtono de Helpo van Gerrit Berveling in Den Haag.


Copyright, This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/Hans_Warren

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.

Pageviews vandaag: 763.