kunstbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

HavankHavank (pseudoniem van Hendrikus Frederikus (Hans van der Kallen) (Leeuwarden, 19 februari 1904 - Leeuwarden, 22 juni 1964) was een Nederlandse schrijver.

Havank had al vroeg de ambitie schrijver te worden. Charles Nypels, de legendarische boekdrukker, raadde hem omstreeks 1932 aan zijn heil in Amsterdam te zoeken en daar kontakt te leggen met andere schrijvers en kunstenaars. In Amsterdam schreef hij zijn eerste boek, Het mysterie van St. Eustache, dat hij in 1934 aanbood aan de Utrechtse uitgever Bruna, die het in eerste instantie terugzond maar in 1935, na het overlijden van zijn auteur Ivans (Jacob van Schevichaven), wel wilde uitgeven. Anton van Duinkerken deed hem het pseudoniem Havank aan de hand, naar analogie overigens van dat van Ivans.

Het was het begin van een lange samenwerking met Bruna voor wie hij dertig zeer populaire misdaadromans zou schrijven, meestal met als hoofdpersoon Charles C.M. Carlier alias De Schaduw. In de boeken tot en met 'Polka mazurka' is Bruno Silvère nog de hoofdpersoon, al wordt de rol van "De Schaduw" wel vrij snel groter. De vroege romans lijken nog beïnvloed door Edgar Wallace. Voor Bruna vertaalde Havank ook een kleine veertig 'The Saint'-boeken van Leslie Charteris en andere misdaadromans o.a. van R.A.J. Walling, E. Phillips Oppenheim, Raymond Chandler en Sydney Horler.

Al zijn romans en veel van zijn vertalingen werden als pockets in de Zwarte Beertjes-reeks van uitgeverij AW Bruna & Zn. uitgegeven met boekomslagen getekend door Dick Bruna. Al bij zijn leven zijn er meer dan zes millioen van zijn boeken verkocht. Rond 1980 begon de belangstelling voor zijn werk te tanen.

Havank heeft een wat zwervend bestaan geleid. In Nederland woonde hij in verschillende plaatsen. Voor de oorlog al verbleef hij een tijdlang in Parijs. Vanuit Frankrijk zond hij voorjaar 1940 het manuscript van "De Schaduw grijpt in" naar Bruna. De uitgever, beducht voor in beslagname door de bezetter, schrapte een eind weg voordat het manuscript naar de drukker ging. In 1949 verscheen voor het eerst de oorspronkelijke versie, maar in de Zwarte Beertjes-reeks herdrukte Bruna toch weer de "Deutschfreundliche" versie.

In 1942 wist Van der Kallen te ontkomen naar Londen waar hij Cynthia Vickers (1907-1987) leerde kennen met wie hij in 1946 in het huwelijk trad. Na een korte periode in Heemstede vertrok het paar naar Cagnes-sur-Mer. Later woonden ze nog op Palma de Mallorca. Het huwelijk liep slecht en Cynthia ging in 1955 definitief terug naar Londen. In 1957, na in een Utrechts ziekenhuis hersteld te zijn van een valpartij op Mallorca, vestigde Havank zich in Zuid-Engeland. Hij zocht Cynthia regelmatig op, en scheidde niet van haar.

In 1963 kwam Havank terug naar Leeuwarden waar hij een kamer betrok in het -later afgebroken - Leeuwardense hotel Amicitia, dat op enkele tientallen meters van zijn geboortehuis lag.
Havank overleed in zijn kamer in Amicitia in de late namiddag van 22 juni 1964. Op 26 juni werd bij begraven op de katholieke begraafplaats aan de Harlingerstraatweg. Zijn graf, lang zonder steen gebleven, wordt nu beheerd door de Stichting Mateor, waarvan de donateurs jaarlijks rond zijn sterfdag in Leeuwarden bijeenkomen en hun geliefde schrijver een bescheiden bloemenhulde brengen.

Aan zijn geboortehuis aan de Wirdumerdijk 41, is een bronzen gedenkplaat aangebracht. Deze gedenkplaat is gemaakt door de Leeuwarder beeldhouwer Ben van der Geest. In de Reigerstraat, ook in Leeuwarden, herinnert een vignet van de Schaduw, naar ontwerp van Dick Bruna, aan de schrijver. In het door Havank veel bezochte Dekemastate in Jelsum staat een vitrine met een permanente expositie van Havank's boeken. Naar Havank's romanfiguur 'de Schaduw' werd in 1997 een literaire prijs vernoemd, de Schaduwprijs.

Havank citeerde in zijn boeken regelmatig uit de Bijbel maar was ook zeer belezen in de Nederlandse, Engelse, Franse en Duitse literatuur, waarvan de invloeden door zijn hele werk heen zichtbaar blijven. Volgens zijn biograaf J.P.M. Passage was hij 'als kind van zijn tijd en van de gymnasiale cultuur in de jaren twintig en dertig (…) een traditioneel auteur in de beste zin van het woord: zijn werk weerspiegelt de Westeuropese beschaving en het tijdloze belang ervan, zoals de ontwikkelde individualist in zijn milieu dat zag.'

Van een zestal romans is door de NCRV een hoorspelbewerking gemaakt.

Copyright, This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/Havank

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.


Er is nog niet op dit artikel gereageerd.

Pageviews vandaag: 88.