kunstbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Heinrich Boll

Heinrich Böll

geboren: 21 december 1917 Keulen
gestorven: 1985 Bonn
Duitse roman, korte verhalen en toneelschrijver

heinrich boll was de zoon van een sculpteur en meubelmaker Viktor boll en Maria Hermanns die uit Engeland waren gevlucht om te ontkomen aan de vervolging van katholieken.

heinrich boll begon al vroeg met het schrijven van gedichten en kleine verhalen en was een van de weinige jonge jongens die zich niet bij de Hitler Jeugd aansloot. Alhoewel zijn oudste broer Alois dit wel deed om zijn vaders zaken niet failliet te laten gaan.

In 1937 begon heinrich boll te werken als boekenverkoper tot in de lente van 1938 toen hij deze baan verliet en zijn eerste pennevruchten schreef, hij gaf verder priveles en las zeer veel.

In 1939 begon hij op de Universiteit met Klassieke Philologie en Duits.

Vlak voor de oorlog uitbrak werd hij opgeroepen voor de Militaire Dienst. Alhoewel Heinrich Böll een grote weerstand had tegen het Nazisme zag hij geen mogelijkheden om zijn dienstplicht te ontduiken. Hij heeft tot hij in 1945 door de Amerikanen gevangen werd genomen gevochten in het leger.

In 1942 trouwde de auteur met Annemarie Cech die behalve het medelijden onder het fascisme belangrijk was in haar kritische kijk op taal.

Zijn ervaringen tijdens de Tweede Wereldoorlog zouden vooral in zijn eerste literaire werken een grote rol gaan spelen.

1945 Zijn eerste zoon Christoph stierf.

Al in december 1945 keerde hij terug naar Keulen, waar hij germanistiek ging studeren en weer begon te schrijven. Naast het schrijven was hij vooral bezig met het opknappen van het verwoeste huis waar hij was gaan wonen met zijn vrouw.

Boll begon met het publiceren van korte verhalen, enkele van deze verhalen kun je vinden in het in 1997 postuum uitgegeven boek 'The Mad Dog'.

In 1949 kwam zijn boek 'Der zug war punktlich' uit en werd zijn zoon Raimond geboren.

In 1948 werd zijn zoon Rene geboren.

1950 - 'Wanderer Kommst Du Nach Spa' komt uit. In dit jaar werd ook zijn zoon Vincent geboren. heinrich boll was werkzaam op het Keulense Buro van Statistieken.

Na zijn eerste ontmoeting met 'Gruppe 47' ontmoet hij veel mede-auteurs als Hans Werner richter en Alfred Andersch waar hij bevriend meeraakte.

1952 - 'Wo Warst Du, Adam?' komt uit.

Met het verhaal 'Die schwarzen Schafe' uit 1951 won hij de Prijs van de Gruppe 47 en begon zijn literaire loopbaan als Freelance schrijver. Zijn volgende boek is 'Nicht Nut Zur Weinachtszeit'.

1953 - 'Und Sagte Kein Einziges Wort'.

1954 - 'Haus Ohn Huter'.

1955 - 'Das Brot Der Fruhen Jahre'.

1956 - 'Unberechenbare Gaste'.

1957 - 'Im Tal Der Donnernden Hufe', 'Irisches Tagebuch' en 'Die Spurlosen'.

1958 - 'Doctor Murkes Gesammeltes Schweigen Und Andere Satiren'.

1959 - 'Billiard Um Halb Zehn'.

1961 - 'Brief An Einen Jungen Katholiken'.

1962 - 'Ein Schluck Erde', 'Als Der Krieg Ausbrach' en 'Als Der Krieg Zu Ende War'.

Aanvankelijk schreef Böll vooral verhalen waarin de oorlog een grote rol speelde, maar vooral na 1960 ging hij ook omvangrijke romans schrijven waarin, net als in zijn korte verhalen, kritiek op de maatschappij een grote rol speelde. Zo is de ontwikkeling van Duitsland na 1945 tot consumptiemaatschappij in zijn roman 'Ansichten eines Clowns' uit 1963 verwerkt.

Ook in 1963 kwamen zijn werken 'Hierzulande' en '1947 Bis 1951' uit.

1964 - 'Entfernung Von Der Truppe'.

1966 - 'Ende Eine Dienstfahrt', 'Frankfurter Vorlesungen'' en 'Die Freiheit Der Kunst'.

In 1968 begon hij als leraar op de Universiteit van Frankfurt te werken.

1969 - Hausfriedensbruch; Geschichten Aus Zwolf Jahren; Leben Im Zustand Des Frevels

1971 - 'Gruppenbild Mit Dame'.

Heinrich Böll werd in 1972 onderscheiden met de nobelprijs voor letterkunde.

In de jaren zeventig richtte Böll zijn pen vooral op de macht van de media. De nadelige gevolgen van de bemoeienis van de boulevardpers (Bild) op het leven van een per ongeluk in het nieuws gekomen vrouw werkte Heinrich Böll uit in zijn korte roman 'Die verlorene Ehre der Katharina Blum' (1974).

Door de rechtse pers werd Böll nu gezien als een sympathisant van de terroristische beweging Rote Armee Fraktion (RAF). Hierop reageerde Böll op karakteristieke wijze: soms geduldig uitleggend en op andere momenten door middel van een satirisch stuk. In zijn latere werk speelden vooral de macht en de herkomst daarvan en zijn betrokkenheid met de vredesbeweging een grote rol.

Naast verhalen en romans schreef Böll ook hoorspelen, drama en maatschappij-kritische bespiegelingen. Daarnaast was hij actief voor de internationale literaire P.E.N. vereniging.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.