kunstbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Hendrik Tollens

Henricus Franciscus Caroluszoon (Hendrik) Tollens (24 september 1780, Rotterdam - 21 oktober 1856, Rijswijk) was een Nederlands dichter.

Leven
Hij werd geboren uit Gentse ouders van zeer bescheiden stand, was reeds vroeg te Amsterdam in de Niezel op het kantoor bij een oom, die in verfstoffen deed en die met deze neef "altijd op rijm sprak". In Amsterdam bezocht Staring hij ook de Franse school.

Hendrik Tollens ging voor een jaar naar de roomse kostschool te Elten en was in 1795 weer thuis om zijn vader die een verfhandel met penseelmakerij had in de zaak te helpen. Hij werd dichter voor de patriotten, secretaris in een van hun clubs en werkte voor het toneel, waartoe familieleden, die met muziek, zang en schouwburg in betrekking stonden, aanleiding gaven.

Na zijn uren in de zaak wijdde hij zich 's avonds aan het schrijven. Vooral het toneel wist hem al vroeg te bekoren en naast het vertalen van een aantal toneelstukken schreef hij zelf ook treurspelen.

Het toneel bracht hem niet alleen inspiratie, maar ook de liefde. In 1800 trouwde hij tegen de zin van zijn vader met Gerbrande Catharina Rivier, dochter van de toneelspeler Simon Rivier. Samen met haar kreeg hij een aantal kinderen wiens liefde en leed hij bezong in talrijke van zijn gedichten.

Van die tijd is de dichter altijd een werkzaam koopman in verfstoffen geweest; een paar keer per jaar bereisde hij zijn klanten, tot in Zeeland, klom tot groot aanzien in de letterkundige wereld, ontving welverdiende hoge onderscheidingen en was, vooral sedert 1830, Nederlands volksdichter.

Tollens begon zijn schrijverscarrière met vertalingen en met herderszangen, Bataafse strijdliederen, heldendichten en classicistische toneelstukken. Zijn gedichten over het vaderland doen denken aan Vondel en zijn drama's hebben wat weg van Voltaire. In de Jubelzang voor de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen (1809, uitgegeven in 1813) toonde hij zich een sympathisant van de verlichting.

Het meeste succes scoorde hij met zijn 'huis-, tuin - en keukengedichten' die van hem de stem van het volk maakten. Onder andere onder invloed van M. Claudius, van wie hij veel vertaalde, was hij tot deze simpele maar uit het hart komende poëzie gebracht.

Tollens dichtte in zijn vrije tijd en tegen een zeer bescheiden honorarium. Schreef Tollens aanvankelijk vrij sentimentele en erotische verzen, later vormden historische gebeurtenissen uit de vaderlandse geschiedenis, liefdadigheid en vooral huiselijkheid de belangrijkste thema's in zijn pennenvruchten. Dit soort poëzie werd door tijdgenoten zeer gewaardeerd. Tollens' ster steeg snel en als volksdichter vond hij vooral weerklank onder de burgerij. Zijn werk werd veel gelezen, in grote oplagen gedrukt en zelfs vertaald. Bekende werken van zijn hand waren het in 1815 bekroonde volkslied Wien Neerlandsch Bloed en het lange verhalende gedicht Tafereel van de overwintering der Hollanders op Nova Zembla in de jaren 1596 en 1597. Later werden zijn gedichten steeds vaker middelmatig en burgerlijk genoemd en na zijn dood verging zijn roem snel.

Na de dood van zijn oudste zoon en echtgenote trok hij zich in 1846 persoonlijk uit zijn zaak. Hij vestigde zich met twee ongehuwde dochters op Ottoburg te Rijswijk waar hij zijn rusttijd doorbracht in ijverige letteroefeningen en overleed er, met de pen in de hand, op 21 oktober 1856. Reeds lang daarvoor had hij zich bij de Remonstrantse Broederschap gevoegd.

Men wijdde hem een standbeeld te Rotterdam en een monument op zijn graf te Rijswijk.

Websites: GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/Hendrik_Tollens

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.