kunstbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Hendrik-de-Vriesprijs

Hendrik de Vriesstipendium- en prijs

Hendrik de Vries (1896 - 1989) behoort tot de grootste Nederlandse dichters van de 20e eeuw. Behalve dichter was hij ook nog een begaafd schilder en tekenaar. De gemeente Groningen heeft als eerbetoon aan Hendrik de Vries een prijs en stipendium aan zijn naam verbonden.

Hendrik de Vries-prijs
Tweejaarlijkse literatuurprijs, in 1946 ingesteld door de gemeente Groningen ter gelegenheid van de 50ste verjaardag van Hendrik de Vries. De prijs werd uitgereikt aan een vertegenwoordiger van het Groninger kunstleven op letterkundig gebied. De eerste Hendrik de Vriesprijs werd uitgereikt aan de naamgever van de prijs. Andere winnaars waren onder meer Belcampo, Bert Schierbeek, Daan van Golden, Willem Wilmink, Emo Verkerk, C.O. Jellema en Jan Wolkers.

In 1973 werd de prijs opgeheven.
In 1986 werd de prijs ter gelegenheid van de 90ste verjaardag van Hendrik de Vries opnieuw ingesteld als tweejaarlijkse prijs, wisselend toegekend aan een literator en een beeldend kunstenaar.
Met ingang van het jaar 2001 komt voor toekenning van de Hendrik de Vries-prijs in aanmerking een in Nederland woonachtig persoon, die buitengewone prestaties heeft geleverd op het terrein van de scheppende kunsten. Het werk dient discipline -overschrijdend, vernieuwend en toonaangevend te zijn en impulsen te geven aan de verdere ontwikkeling van de desbetreffende disciplines.
In 2004 werd met de vaststelling van de cultuurnota besloten de prijs niet langer uit te reiken.
Het huidige college heeft besloten de prijs te laten terugkeren. Voorlopig wordt de Hendrik de Vriesprijs één keer in de vijf jaar uitgereikt. De Hendrik de Vriesprijs komt toe aan een kunstenaar die een buitengewone prestatie heeft geleverd in de literatuur, beeldende kunst of podiumkunst. In 2006 ging de prijs van 12.500 euro naar een kunstenaar op het gebied van de letteren.

Letterkundige bekroningen:
2006: Toon Tellegen voor gehele oeuvre
2001: Gerardjan Rijnders voor gehele toneel-oeuvre
1996: Jan Wolkers voor gehele oeuvre
1994: C.O. Jellema voor gehele oeuvre
1990: Willem Wilmink voor gehele oeuvre
1986: Bert Schierbeek voor gehele oeuvre
1970: Lidy van Eijsselsteijn voor gehele oeuvre
1964: Simon van Wattum voor gehele oeuvre
1960: Belcampo voor gehele oeuvre
1958: Ab Visser voor gehele oeuvre
1956: Jan Boer voor zijn dicht- en prozawerk in de Groninger streektaal
1954: Josef Cohen voor gehele oeuvre
1950: J.B. Charles voor Zendstation, De Poppen, Volg het spoor terug
1948: Koos Schuur voor Herfst, hoos en hagel
1946: Hendrik de Vries

Hendrik de Vriesstipendia
De Hendrik de Vriesstipendia worden jaarlijks in december uitgereikt. Het Hendrik de Vriesstipendium is een geldprijs van de gemeente Groningen voor aanstormend talent in de scheppende kunsten. Ieder jaar zijn er twee Hendrik de Vriesstipendia van elk € 6.000,- .

In 2006 was het stipendium gericht op de beeldende kunst. In 2007 is het stipendium gericht op de literatuur.

De kunstenaar moet in de gemeente Groningen wonen of werken en reeds enige activiteiten hebben ondernomen. De winnaars moeten het aan het stipendium verbonden geldbedrag van 6.000 euro besteden aan de productie en presentatie van nieuw werk. Om in aanmerking te komen voor de stipendia moeten de kandidaten in januari nog géén 35 jaar zijn.

Het college zal via een openbare inschrijving kandidaten werven voor de stipendia. De jury bekijkt het bestaande werk van de aanvrager in combinatie met de plannen voor het nieuwe werk. De jury kiest uit de inzendingen een aantal genomineerden en zal in november een advies uitbrengen aan het college van B&W. De namen van de winnaars van de stipendia worden in december door de wethouder bekend gemaakt.


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.


Er is nog niet op dit artikel gereageerd.

Pageviews vandaag: 62.