kunstbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Herman de ConinckVlaams dichter, essayist, criticus

geboren: 21 februari 1944 te Mechelen
overleden: 22 mei 1997 te Lissabon (Portugal)

''Ik verkies de poëzie boven het proza, omdat dit bij uitstek het genre is, waarin men een levens- of schrijversfragment door vormelijke isolatie een bijna levensvreemde schittering en intensiteit kan geven, hoe dicht het leven er ook in benaderd wordt. Ik geloof dat het mij om dat zeldzaam soort bedrog te doen is.''

Herman de Coninck Hij doorliep de humaniora aan het St.-Romboutscollege van zijn geboortestad. Vanaf 1962 studeerde hij Germaanse filologie te Leuven en schreef hij cursiefjes voor het studentenweekblad Universitas, waaruit een keuze verscheen in Lachen tot je zwart ziet (1968).

In 1966 werd hij licentiaat in de Letteren en bleef daarna vijf jaar in Heverlee wonen, dichtbij Leuven. Nadien verhuisde hij naar Berchem-Antwerpen. Hij gaf lesgever van 1966 tot 1970, onderbroken door zijn militaire dienst in Duitsland (1967).

De Coninck behoort met zijn poëzie tot de Vlaamse neorealisten, over wie hij ook op poëticaal gebied gepubliceerd heeft. Zijn voorkeur gaat uit naar de weergave van de alledaagse werkelijkheid in spreektaal, die door isolering, subjectieve kleuring of kritisch commentaar persoonlijk geladen wordt. Zijn poëticale opvattingen spreken behalve uit zijn essays het duidelijkst uit zijn poëziedebuut De lenige liefde (1969).

De relativerende en vaak ironiserende gedichten in zijn debuut Lenige liefde (1969) verraden invloed van o.a. de Tirade-dichters. Voor zijn debuutbundel ontving De Coninck de Yang-prijs (1969) en de Prijs van de Provincie Antwerpen (1971).

Vanaf augustus 1970 werd hij redacteur bij het weekblad Humo. Samen met Piet Piryns verzamelde hij de voor dit blad verzorgde interviews in Woe is woe in de Nedderlens (1972).
De Coninck werkte voor poëzie mee aan Ruimte, De Standaard en Tirade.

Zijn bundel Zolang er sneeuw ligt (1975) is sterk bepaald door persoonlijke ervaringen, in het bijzonder de dood van zijn echtgenote (1971). Deze bundel werd bekroond met de Dirk Martensprijs van de Stad Aalst (1976) en de Prijs van de Vlaamse Provincieën (1978).

In latere bundels als Met een klank van hobo (1980, Prijs van de Vlaamse Gids 1982), waarin de verhouding tussen ouder worden en de kwaliteit van het bestaan centraal staat, en De hectaren van het geheugen (1985, J. Campertprijs 1986) evolueerde hij in een meer romantische richting.

Voor zijn vertaling van Edna St. Vincent Millay, Ter ere van de goedertieren maan, werd hem de Koopalprijs toegekend (1981).

In 1983 verliet hij het weekblad Humo om hoofdredacteur te worden van het Nieuw Wereldtijdschrift.

Hij bundelde zijn essays over poëzie onder meer in Over de troost van pessimisme (1983), De flaptekstlezer (1992) en Intimiteit onder de melkweg (1994; Gouden Uil 1995).

1986: Jan Campert-prijs
bekroond werk: De hectaren van het geheugen

Op 22 mei 1997 overleed De Coninck in de Portugese hoofdstad Lissabon tijdens een congres over literatuur plots aan een hartstilstand. Hij was 53 jaar oud.

Hoewel Herman de Coninck een bijzondere voorkeur voor een poëzie had die de gewone, alledaagse werkelijkheidsgegevens uitdrukt, is zijn poëzie geen weergave van de werkelijkheid, geen weergave van het leven, hoe dicht het leven er ook in benaderd wordt. Zijn gedichten zijn integendeel werkelijkheden die in hoge mate hun bestaan te danken hebben aan de taal. Het zijn taalwerkelijkheden en het woord wordt hier immers belangrijker dan het onmiddelijke leven, bijv.

ook drijf ik rond

in de boot van het woordt "beminnen".


of

(...), met een hand die dacht:

"ik streel", terwijl ze streelt.
( uit de bundel 'De lenige liefde')

Herman de Coninck noemt de dingen, noemt de bestanddelen van de werkelijkheid en op dit manier bereikt hij twee doelen: aan de ene kant vlucht hij uit de werkelijkheid, hij distantiërt zich bewust van de werkelijkheid en aan de andere kant geeft hij door het noemen zijn poëzie intensiteit en maakt hij zijn gedichten emotievol.

Websites: boeken.vpro.nl, www.dbnl.org, www.ned.univie.ac.at, www.hermandeconinck.be

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.


Er is nog niet op dit artikel gereageerd.

Pageviews vandaag: 780.