kunstbus
Dit artikel is 03-04-2011 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Hoofdvormen literatuur

epiek ¦ lyriek ¦ dramatiek

Epiek, lyriek en dramatiek zijn de hoofdvormen van de literatuur.

Lyriek (de lyriek (v.)) - dichtkunst waarin de dichter zijn eigen emoties en gemoedsstemmingen uitspreekt.
Lyrisch (bn.) = van de aard van lyriek, tot de lyriek behorend. Ook bevlogen, enthousiast => laaiend enthousiast, wild enthousiast.
Lyriek is in de letterkunde een genre dat de nadruk legt op de klankwaarde en het ritme van de taal. Inhoudelijk betreft het veelal 'een spontaan gestalte geven aan het innerlijke'. Lyriek wordt traditioneel onderscheiden van de epiek en de dramatiek.
Lyriek wordt veelal gebruikt als synoniem voor dichtkunst.

Epiek (de epiek (v.)) - literatuur waarin het verhalende element overheerst.
Episch (bn.) - van de aard van de epiek, tot de epiek behorend.
Epiek is de verzamelnaam voor producten van verhalende literatuur, zowel in poëzie als in proza, waarbij de nadruk ligt op de beschrijving van een gebeuren.
De epiek is, naast de lyriek en de dramatiek, een van de hoofdvormen van de literatuur. Een bekend voorbeeld van epiek is Homerus' Ilias, die met meesterlijk gevoel voor psychologie en heroïek 55 dagen in de Trojaanse oorlog beschrijft.
De meest voorkomende tot de epiek behorende genres zijn: de mythe, het sprookje, de legende, de sage, het epos of heldendicht, de ballade, de romance, de fabel, de parabel, het korte verhaal en de roman.

Epos of Epische poëzie
Een roman in dichtvorm - wanneer in poëzie het verhaal een belangrijke plaats inneemt, zoals bijvoorbeeld in de Ilias van Homerus, wordt gesproken van epische poëzie. Een epos (Grieks, meervoud epen of - minder gebruikelijk - epossen) of heldendicht gaat meestal over de avonturen van een held of soortgelijke figuur. Bekende epen naast de Ilias zijn de 'Odyssee' van Homerus, 'Beowulf', het 'Nibelungenlied' en 'De Goddelijke Komedie' van Dante.

Drama (kunst en cultuur)
Het woord drama of dramatiek is afgeleid van het Griekse woord δράμα dat handeling betekent.

Bij een drama wordt in gesproken of gezongen woord en/of gebaar, dans en mimiek een menselijke conflictsituatie uitgebeeld waarbij de handeling gewoonlijk een oorzakelijk verloop heeft. De belangrijkste afsplitsingen van drama zijn het blijspel en het treurspel. In enge zin wordt onder "drama" enkel het ernstige toneel verstaan.
De dramatiek onderscheidt zich van epiek en lyriek door de zelfstandigheid van de optredende personages (als het ware losgemaakt van de 'scheppende dichter').

De driehoek van Petersen
De driehoek van Petersen is een literair begrip waarin epiek (bericht over een handeling in de vorm van een monoloog), lyriek (uitbeelding van een toestand in de vorm van een monoloog) en dramatiek (uitbeelding van een handeling in de vorm van een dialoog) met elkaar worden vergeleken. monoloog staat hierbij tegenover dialoog, uitbeelding tegenover bericht en handeling tegenover toestand.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.


Er is nog niet op dit artikel gereageerd.

Pageviews vandaag: 63.