kunstbus

(advertentie)
Er staan 3 artikelen in onze webwinkel Kunstbus


Winston karaf/vaas Per Lutken voor Holmegaard, Denemarken

Deze zeldzame vaas of karaf is ontworpen door Per Lutken voor Holmegaard in Denemarken. Deze karaf is ooit aangeschaft in het chique warenhuis van Hans Hansen in Kolding in Denemarken.
Prijs: € 300

Hypallage

hy-pal-la-ge (de ~)

Stijlfiguur, bestaande in de verbinding van een woord met een ander zinsdeel dan dat waarop het naar de zin betrekking heeft, bv. 'een goed glas wijn' i.p.v. 'een glas goede wijn'

Het stijlfiguur hypallage betekent letterlijk 'verwisseling'. [Griekse hupallagè (van hupo- (`onder') en allassein (`verruilen')).

Bij een hypallage verwijst het bijvoeglijk naamwoord naar iets of iemand anders dan het daaropvolgende zelfstandig naamwoord.

Enkele voorbeelden zijn:
de warme bakker (niet de bakker is warm maar zijn brood)
de brand in het hout steken (we steken het hout in brand, niet de brand in het hout)
ik zit graag in die luie stoel (niet de stoel is lui, maar wie erin gaat zitten)
een goed glas wijn (niet het glas is goed maar de wijn)
Sommigen spreken in dit verband ook wel over 'indirect taalgebruik'.

Zie ook metafoor, pleonasme of tautologie. .


(advertentie)
Er staan 3 artikelen in onze webwinkel Kunstbus


Winston karaf/vaas Per Lutken voor Holmegaard, Denemarken

Deze zeldzame vaas of karaf is ontworpen door Per Lutken voor Holmegaard in Denemarken. Deze karaf is ooit aangeschaft in het chique warenhuis van Hans Hansen in Kolding in Denemarken.
Prijs: € 300

Pageviews vandaag: 836.