kunstbus
Dit artikel is 14-01-2011 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Ideogram

Een schrijfteken dat abstracter en meer lineair is dan de meer concrete en figuratieve tekens uit een eerder stadium van het schrift, de pictografie (pictogram). De betekenis van een ideogram wordt bepaald door het met behulp van het ideogram afgebeelde voorwerp.

In de geschiedenis van de taal is een ideogram de oudste manier om geschreven taal te onderscheiden van gesproken taal. Een dergelijk systeem was kenmerkend voor bijvoorbeeld de Egyptische hiërogliefen. Het Chinese schrift is een nog eigentijdse variant waarin op grote schaal gebruik wordt gemaakt van ideogrammen. In het Chinese schrift met meer dan 10.000 karakters staat elk karakter voor een specifieke betekenis.

Etymologie
Het woord ideogram is samengesteld uit de Griekse woorden idea "idee" + grapho "schrijven".


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.


Er is nog niet op dit artikel gereageerd.

Pageviews vandaag: 161.