kunstbus
Dit artikel is 14-04-2009 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

initiaalwoord

Initiaalwoord

Een initiaalwoord is een woord dat gevormd wordt met de beginletters van afzonderlijke woorden en dat we letter voor letter uitspreken.

Het initiaalwoord vormt daarmee een van de ongeveer vijf subgroepen van afkortingen, en moet met name worden onderscheiden van het letterwoord of acroniem, dat wel als woord te lezen is doordat het aan de fonetische eisen van Nederlandse woordvormen voldoet.

Voorbeelden van initiaalwoorden zijn:
. pc (uitgesproken hetzij als "peesee", hetzij als "personal computer")
. ANWB ("aaenweebee", zelden "Algemene Nederlandse Wielrijdersbond")
. c.q. ("seekuu", "casu quo")

Verschil met verkortingen
Een bijzonder geval vormen de verwarrende initiaalwoorden. Zo is a.s.o. een initiaalwoord voor "algemeen sociaal onderwijs" of "aaesoo". Het kan niet als één woord worden uitgesproken, en is dus geen letterwoord: dan zou er immers verwarring ontstaan met aso, maar dat is noch een initiaal- noch een letterwoord: het is een verkorting van "asociaal". Om deze verwarring te vermijden worden in de uitspraak de letters een voor een uitgesproken; in de spelling schrijven we punten.

Verschil met letterwoorden
Ter illustratie van het verschil tussen initiaal- en letterwoorden valt te denken aan letterwoorden als havo, pin, die nagenoeg altijd als lopend woord worden uitgesproken. Vooral met Engelse leenwoorden bestaat er discussie over of het initiaalwoorden of letterwoorden zijn (VIP, FAQ). Vaak wordt het woord in het Engels als initiaalwoord gelezen, maar in het Nederlands als letterwoord (UFO).


Copyright, This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/Initiaalwoord

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.