kunstbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Irving Stone

Amerikaanse schrijver van biografieeen, (14 juli 1903 San Francisco, California - 26 augustus 1989)

bi(bli)ografie:
"Het leven van Vincent van Gogh" (Vert. van: Lust for life. - London [etc.], 1934)
Bekende bestseller in romanvorm, in 1956 verfilmd door Vincente Minelli met Kirk Douglas als Vincent.
Stone's beschrijving van het leven van Vincent van Gogh - gebaseerd op de brieven die hij zelf met name aan zijn broer Theo, familieleden en vrienden heeft geschreven - heeft in zijn gedramatiseerde vorm zoveel werkelijkheidszin, dat de hoofdfiguur, zijn idealistische streven, milieu, werk en de tijd waarin hij leeft, tamelijk zuiver overkomen. Documentaire gegevens en fantasie van de schrijver roepen een beeld op van de kunsthandelaar, dominee en schilder Van Gogh, dat men geboeid kan lezen. (Biblion recensie)

. They Also Ran (1944, updated 1966) - based on candidates who were defeated for U.S. President
. Adversary in the House (1947) - based on the life of Eugene V. Debs and his wife Kate, who opposed socialism[1]
. The Passionate Journey (1949) - based on the life of John Noble
. Immortal Wife (1950) - based on the life of Jessie Hart Fremont
. Love is Eternal (1954) - based on the marriage of Abraham Lincoln and Mary Todd
. Men to Match My Mountains - based on the opening of the Far West, 1840 - 1900
. The Agony and the Ecstasy - (1961) - based on the life of Michelangelo
. The Passions of the Mind (1971) - based on the life of Sigmund Freud
. The Greek Treasure (1975) - based on the discovery of Troy by Heinrich Schliemann
. The Origin (1980) - based on the life of Charles Darwin
. Depths of Glory (1985) - based on the life of Camille Pissarro
. For the Defense - based on the life of Clarence Darrow
. Those Who Love - based on the life of John Adams and Abigail Adams
. Sailor on Horseback - based on the life of Jack London.

Websites: www.boekgrrls.nl

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.