kunstbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Italo Calvino

Geboren: 1923 Santiago de Las Vegas, Cuba
Gestorven: 1985

Italiaanse schrijver en medewerker voor verschillende kranten en tijdschriften, die algemeen beschouwd wordt als een van de belangrijkste naoorlogse Italiaanse auteurs en die ook in het buitenland veel lof oogstte.

Italo Calvino groeide op in San Remo.

Italo Calvino was zeer betrokken bij de politiek. In de Tweede Wereldoorlog streed hij als partizaan en tot het midden van de jaren vijftig was de schrijver actief binnen de communistische partij.

1947 Zijn debuut 'Il sentiero dei nidi di ragno' wordt tot het neorealisme gerekend.

Het werk uit de vijftiger jaren is veel fantasievoller en wordt wel eens vergeleken met sprookjes. Na zijn debuutroman schreef hij hoofdzakelijk romans waarin de onmacht van de moderne mens op fantantisch-surrealistische wijze wordt uitgebeeld, zoals in de trilogie 'Il visconte dimezzato' (1952), 'Il barone rampante' (1957) en 'Il cavaliere inesistente' (1959).

Door zijn belangstelling voor wetenschap en techniek veranderde de thematiek in de zestiger jaren naar een meer op sciencefiction lijkende stijl.

Calvino's ongebreidelde verbeelding, zijn filosofische belangstelling, zijn lichtvoetige, sprankelende stijl en de gelaagdheid van zijn werk komen wellicht het best tot uiting in de roman 'Le città invisibili' (1972; Ned. vert.: 'De onzichtbare steden', 1981).

In zijn latere werk, zoals 'Il castello dei destini incrociati' (Het kasteel van de kruisende levenspaden)(1973) en 'Se una notte d'inverno un viaggiatore' (Als op een winternacht een reiziger)(1979) onderzocht hij de grenzen tussen fictie en realiteit, waarbij een geraffineerd, postmodernistisch spel met de lezer wordt bedreven.

In de verhalenbundel 'Sotto il sole giaguaro' (1986; Ned. vert.: 'Onder de jaguarzon', 1987) behandelt hij telkens een ander zintuig.

In de essaybundel 'Lezioni americane' (1988; Ned. vert.: 'Zes memo's voor het volgende millennium', 1991) noemt Calvino een aantal criteria waaraan levensvatbare literatuur zou moeten beantwoorden.

Na zijn dood verschenen ook zijn voordrachten aan de universiteit van Harvard in boekvorm.

Honderd triljoen: zoveel sonnetten zijn er te maken met Queneau's dichtbundel Cent mille milliards de poèmes. Dat hield Italo Calvino de toehoorders van zijn lezingencyclus in november 1967 voor. Hij beschreef Queneau's ingenieuze dichtwerk van slechts tien pagina's, bestaande uit losse strookjes met steeds rijmende sonnetregels, als een rudimentaire vorm van een sonnettenmachine. Zou het werkelijk mogelijk zijn, hield Calvino zijn gehoor voor, een machine te ontwerpen die in plaats van katoenen weefsels of keukenrollen literatuur kan maken. 'Will we have a machine capable of replacing the poet and the author? Just as we already have machines that can read, machines that perform a linguistic analysis of literary texts, machines that make translations and summaries, will we also have machines capable of conceiving and composing poems and novels?'
Wat de in 1985 overleden Calvino fascineerde was niet zozeer de vraag of de machine inderdaad te produceren is, 'because in any case it would not be worth the trouble of constructing such a complicated machine'. Hij vond de theoretische mogelijkheden die een groot aantal vreemde gissingen zou opleveren veel interessanter en hij dacht dat vooral de literatuur uit de klassieke periode met al zijn herhaalbare regels en gesloten vormen de meeste kans zou maken om door een dergelijke machine te worden nagebootst.
Een kwart eeuw na Calvino's lezingencyclus dringt zich een aantal vragen op. Bijvoorbeeld over de oorsprong van zijn vraag naar de literatuurmachine. Was het alleen uit theoretische belangstelling, zoals Calvino deed voorkomen, of had hij op de universiteit van Turijn, waar hij vaak vertoefde, met behulp van bevriende cybernetici een dergelijke machine proberen te bouwen? Wilde hij werkelijk alleen een gedachtenmodel opzetten?
Meer over dit onderwerp

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.


Er is nog niet op dit artikel gereageerd.

Pageviews vandaag: 18.