kunstbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Jacob van Maerlant

Jacob van Maerlant (ca. 1225 - ca. 1300) was een dichter uit de zuidelijke Nederlanden. Jacob van Maerlant werd geboren in de omgeving van Brugge en vestigde zich in het nabijgelegen Damme. Omstreeks 1260 werd hij koster in het plaatsje Maerlant, vlakbij Brielle, waar hij zijn schrijverschap begon.

In zijn eerste werken sloot hij aan bij de traditie van de ridderromans. Alexanders Geesten was een biografie van Alexander de Grote in ruim 14.000 verzen. Andere werken in die traditie waren Historie van den grale, Merlijns boeck en de Istory van Troyen.

Rond 1270 keerde hij terug naar Damme. Daar ontstond het beroemde Der naturen bloeme (naar 'De natura rerum' van Thomas van Cantimpré), de eerste natuurencyclopedie in de volkstaal. In 1271 schreef hij de Rijmbijbel, een vertelling van de bijbelse geschiedenis in de volkstaal, waartegen onder de kerkelijke prelaten veel tegenstand bestond, omdat zo de bijbel voor iedereen leesbaar werd.

Van 1285 tot 1288 werkte Maerlant aan zijn grootste werk, de Spieghel historiael, waarin hij de wereldlijke geschiedenis beschreef.

Doctoraal onderzoek (Van Anrooij 1997) bracht aan het licht dat Van Maerlant tevens de auteur is van het tot dan anonieme Van neghen den besten (zie: Negen Besten). Dit zou zijn laatste werk zijn. Het is een van de weinige werken met Europese verspreiding waarvan de brontekst in het Middelnederlands is geschreven. Het werk heeft een verregaande en langdurige invloed gehad op de erecode van de West-Europese ridderlijke elite.

Doordat Maerlant zich in zijn werken van de volkstaal bediende, droeg hij veel bij aan de verbreiding van kennis over allerlei zaken.

Websites: GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/Jacob_van_Maerlant

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.

Pageviews vandaag: 39.