kunstbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Jan Arends

geboren: 13 februari 1925 Den Haag
gestorven: 21 januari 1974 Amsterdam
schrijver

Toen jan arends geboren werd, was zijn moeder (Gerardina Elizabeth Arends) niet getrouwd. Twee jaar later (1927) trouwde zij met Frans Barend Arensen. Uit dit huwelijk werden nog twee kinderen geboren.

Van zijn achtste tot zijn dertiende zat hij op de (antroposofische) Vrije School. Hij was hier een buitenstaander wat achtergrond/milieu betreft. Hij werd gepest door de andere leerlingen en hield hier frustraties aan over.

Op zijn dertiende ging jan arends naar het katholiek jongensinternaat 'De kruisvaarders van St. Jan' in Rijswijk. Zijn moeder was door haar reuma niet meer in staat voor het gezin te zorgen. Hij bleef tot zijn achttiende in dit internaat.

Daarna had hij diverse beroepen (o.a. copywriter voor een reclamebureau (hij volgde ernst van Altena op), schoenmaker, huisknecht, hotelportier, krantenbezorger, broodbezorger, ijscoman) en woonde hij op diverse adressen.

In 1949 publiceerde Jan arends in 'Ad Interim'.

jan arends debuteerde in 1955 met de novelle 'Lente/Herfst'(maatstafdeeltje 14). Deze novelle is iets gewijzigd (de eerste bladzijden zijn weg gelaten) in 'Keefman' opgenomen.

jan arends publiceerde zijn eerste gedichten in 'Vertoning'. Dit tijdschrift verscheen alleen in het jaar 1956/1957.

In maart 1962 publiceerde 'Podium' gedichten van Jan Arends'

In 1962 werden in het juli-augustusnummer van 'Tirade' twee gedichten van Jan Arends opgenomen.

In november 1962 publiceerde 'Gard Sivik' één bedrijf van Jan Arends toneelstuk 'Smeer of De weldoener des Vaderlands'.

1965 Gedichten (poëzie)

'Keefman' en 'Het ontbijt' schreef hij in het Willem Arntsz Huis in Utrecht. Het werd voor het eerst gepubliceerd in 'De stethoscoop', het personeelsblad van deze inrichting (resp. 1971 en 1969).

Met de verhalenbundel taal de ervaringen en gevoelens van mensen voor wie het leven tot een welhaast ondraaglijke hel is geworden. Vooral het hier opgenomen titelverhaal 'Keefman', waarin de patiënt Keefman zijn psychiater in een lange monoloog verwijt dat hij tijdens de behandeling voortdurend vernederd wordt, maakte diepe indruk.

In 'Vrij Nederland' van 11-03-1972 stond een groot interview met jan arends.

Op 12-04-1973 zond de VPRO in 'Het gat van Nederland' een portret van Jan Arends uit.

Toen Jan Arends 'Vrijgezel op kamers' (opgenomen in 'Keefman') schreef, zat hij in de Jelgersma-kliniek in Oegstgeest. In de 'Nieuwe Revu' van 5 mei 1973 zegt hij hierover: 'Ik schreef het toen om de psychiater duidelijk te maken, hoe het met mij gesteld was. maar het werd niet serieus genomen. De psychiater zou zèlf wel uitmaken, wat de beste therapie voor mij was.'

Op 26-11-1973 komt Jan Arends op uitnodiging van Geert Lubberhuizen naar een leden-auteurs vergadering van de Bezige Bij. Hij verstoorde de vergadering flink door steeds het woord te vragen en wanneer andere sprekers aan het woord waren te roepen: 'Ik krijg nog geld van je!'

Op 21 januari 1974, de dag waarop zijn nieuwe gedichtenbundel 'Lunchpauzegedichten' verscheen, pleegde Jan Arends zelfmoord. Hij sprong om acht uur 's avonds uit het raam van zijn flat aan het Roelof Hartplein.

In principe was de Multatuliprijs 1973 aan Jan Arends toegekend. Het juryrapport was echter nog niet klaar toen hij overleed. Het doel van de prijs is 'het bevorderen van de scheppende kunst'. Bij een overleden auteur valt er weinig meer te bevorderen.

1974 Ik had een strohoed en een wandelstok (verhalen)
1975 Nagelaten gedichten (poëzie samengesteld door Remco Campert)
1984 Verzameld werk alle verhalen en poëzie

Jan Arends had een religieuze jeugd (antroposofisch en een katholieke jongenskostschool), was o.a. schrijver, reclame-copywriter en huisknecht, voordat hij het tweede deel van zijn leven vooral in psychiatrische inrichtingen zou doorbrengen. Jan Arends was berucht om zijn aanhoudende telefonades. Op alle uren van de dag en - vooral - nacht. Daar kon hij mensen mee achtervolgen. De uitgever Geert Lubberhuizen heeft hierdoor een ander telefoonnummer moeten nemen.

Jan Arends zijn werk speelt zich dan ook vooral af 'in de schaduw van het gekkengesticht', of, preciezer gezegd, binnen de innerlijke belevingswereld van de psychiatrische patiënt. Jan Arends kan worden beschouwd als een expert en insider in die wereld. Zijn verhalen zijn onthutsende pogingen de relatie tussen de patiënt en de maatschappij te wijzigen, te verbeteren en om de scheidslijn tussen 'normaal' en 'gek' te doorbreken. Jan Arends doet dat op een weinig orthodoxe, weinig wetenschappelijke, weinig eerbiedige, maar heel indringende manier.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.