kunstbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Jan van der Noot

Jan Baptista van der Noot, Zuidnederlands en Frans dichter, geboren 1536-1539? te Brecht, overleden ca. 1595 te Antwerpen

Jan van der Noot is de eerste renaissance-dichter in onze taal geweest. Hij beschouwde zichzelf als een vernieuwer van de dichtkunst en geloofde heilig in eigen poëtische onsterfelijkheid. Hij kende aan het dichterschap twee functies toe: strijdbaarheid en verheerlijking (met name van zichzelf: invloed van Horatius).

Voor zijn tijd dichtte hij met frisheid en ritme. Hij brak als eerste met het ellenlange rederijkersvers. Vaak wordt hij vernoemd als "De Prins des Dietse Dichteren altegaeder".

De dichter is een enthousiast navolger van Pierre de Ronsard. Invloeden van andere dichters (De Baïf en Petrarca) komen sporadisch voor.

Lijfspreuk: Tempera te tempori == Pas je aan aan de eisen van de tijd.

Hij werd omstreeks 1539 te Brecht geboren in de hoeve "Hof van Pulle", nu beter bekend onder de naam "Verbrand Hof". In 1562 was hij Poorter van Antwerpen, stad waar hij ook schepen zou worden.
In 1563 huwde hij met Cecilia de Billihe.
In 1566-67 bekeerde hij zich tot het Calvinisme (wat een verwijdering met zijn vrouw teweeg bracht) en trad toe tot de Antwerpse Consistorie. Toen de staatsgreep, waardoor hij markgraaf van Antwerpen zou worden, mislukte, vluchtte hij in 1567.
Via Londen ging hij naar Parijs waar hij de dichter Ronsard leerde kennen. Na een tussenstop in 1571 in Duitsland keerde hij als bekeerd Rooms-katholiek naar zijn eigen streek terug.
Hij trachtte in zijn levensonderhoud te voorzien door het dichten van betaalde lofzangen en hoopte aangesteld te worden tot officieel dichter ('poëta laureatus') van het gewest Brabant. Deze hoop is niet in vervulling gegaan: tegen het einde van de 16e eeuw is de dichter in volkomen vergetelheid overleden.

Websites: www.dbnl.org, www.gymnasiumbreda.nl

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.