kunstbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Jane AustenJane ca. 1810 door Cassandra

Engels schrijfster, geboren 16 december 1775 in Steventon - overleden 18 juli 1817 in Winchester.

In het middelpunt van Austens romans staan meestal vrouwelijke figuren, die - zonder dat ze in de eigenlijke zin geëmancipeerd zijn - zeer zelfbewust optreden. Het hoofdthema van de auteur was de uitbeelding van de vrouw als rationeel, aan de man gelijkwaardig schepsel. Op die wijze bekritiseerde austen de conventies van de Engelse burgerij. Ze richtte zich echter ook tegen de in haar tijd in de mode komende, niet-realistische griezelroman van de romantiek.

Biografie
Austen werd geboren in Steventon, Hampshire. Haar vader was een geestelijke. Ze kreeg een gedegen opleiding in talen en literatuur. Het grootste deel van haar leven bleef ze in haar geboortestreek rustig en teruggetrokken leven wat echter niets afdeed aan de gestalte en het drama van haar fictie.

Austen had zes broers en een oudere zuster, Cassandra, waarmee zij zeer hecht was. Het enige onbetwiste portret van Jane Austen is een gekleurde schets die door Cassandra werd gemaakt en hangt in de National Portrait Gallery in Londen.
In 1801 verhuisde de familie naar Bath.
In 1802 werd Austen ten huwelijk gevraagd door de rijke Harris Bigg-Wither en zij stemde toe; de volgende dag zei zij dat zij haar woord niet kon houden en trok haar instemming in. De reden hiervoor is niet bekend, maar Austen is nooit getrouwd.
Na de dood van haar vader in 1805 woonden Jane, haar zuster en haar moeder daar nog verscheidene jaren tot zij in 1809 naar Chawton verhuisden. Hier had haar rijke broer Edward een landgoed met een plattelandshuisje, dat hij aan zijn moeder en zusters schonk. (Hun huis is tegenwoordig open voor het publiek.)

Zelfs nadat zij naam gemaakt had als romanschrijfster, bleef zij in relatieve stilte leven, en begon aan ziekten te lijden. Het wordt nu aangenomen dat zij aan de ziekte van Addison geleden heeft, waarvan toen de oorzaak nog onbekend was. Ze reisde naar Winchester om behandeling te zoeken, maar stierf daar en werd begraven in de kathedraal.

Romans
Sense and Sensibility (Verstand en gevoel)(1811)
Sense and Sensibility is de eerste, in 1795 geschreven en in 1811 uitgegeven, roman van Jane Austen. In het boek beschrijft Austen een milieu (Engelse landadel) waarin niet alleen vrouwen, maar ook mannen het slachtoffer kunnen zijn van regels over familiebanden, eigendommen en het huwelijk. De titel verwijst naar de verschillende wijze waarop de hoofdpersonages tegen hun situatie aankijken: Elinor Dashwood baseert zich op gezond verstand (sense) en haar jongere zus Marianne gaat in eerste instantie meer uit van haar gevoel (sensibility).

Pride and Prejudice (Trots en Vooroordeel)(1813)
Jane Austen begon te schrijven aan het originele manuscript van Pride and Prejudice, tussen 1796 en 1797, onder de titel First Impressions. Maar een uitgever vond het niet goed genoeg waardoor ze het pas in 1811 herzag. Pride and Prejudice werd voor het eerst gedrukt in Januari 1813, twee jaar na Sense and Sensibility, haar eerste boek, door de Military Library in Whitehall.
Pride and Prejudice verhaalt over vijf ongetrouwde zussen uit de Engelse middenstand rond de eeuwwisseling van de 18e en 19e eeuw. De hoofdpersoon is Elizabeth Bennet, de op één na oudste zuster en ook de intelligentste. Haar moeder probeert al haar vijf dochters te laten trouwen met welgestelde mannen, aangezien de eigendommen van haar vader alleen geërfd kunnen worden door een mannelijk erfgenaam. Intussen nemen de zeer gefortuneerde Mr. Bingley en zijn vriend Mr. Darcy hun intrek in Netherfield Hall, een groot landhuis niet ver van het dorp waar de Bennets wonen. Na veel intriges rondom de romance tussen Elizabeth's oudere zuster, Jane, met Mr. Bingley en de arrogantie die Mr. Darcy en Elizabeth uit elkaar hield, gekoppeld aan de zuster van Mr. Bingley die graag ziet dat haar broer met iemand van hogere stand trouwde, traden beide koppels aan het eind van het verhaal in het huwelijk.

Mansfield Park werd in 1814 gepubliceerd. De moraal van deze roman is iets lastiger vast te stellen. Er gebeurt veel in de ongeveer 450 bladzijden van het boek. Het verhaal draait erom te vertrouwen op je intuïtie. Niet iedereen blijkt te zijn zoals hij of zij zich in eerste instantie voordoet. Fanny is iemand die erg op haar gevoel vertrouwt en uiteindelijk blijkt dit ook juist te zijn.

Tot Austens beroemdste werk behoort de roman Emma (1815). Het boek wordt vaak aangehaald vanwege de perfectie van vorm, terwijl de moderne critici nieuwe perspectieven op het scherpe commentaar van Austen betreffende de klasse van jonge, ongehuwde, aristocratische Engelse vrouwen in de vroege 19e eeuw blijven ontdekken.

Northanger Abbey (Catherine) werd in 1818 gepubliceerd. De laatste zin van het boek geeft heel duidelijk de moraal weer: '... laat ik het aan de willekeurige lezer over om vast te stellen of de strekking van dit werk uiteindelijk is de ouderlijke tirannie aan te raden of de kinderlijke ongehoorzaamheid te belonen.' Maar de moraal van Northanger Abbey gaat veel verder. Naast het hiervoor genoemde, is er de voorliefde van de hoofdpersoon voor romans. Door het lezen van veel romans, gaat haar fantasie steeds met haar op de loop. Ze verliest hierdoor de realiteit soms compleet uit het oog, wat haar af en toe in hachelijke situaties brengt. Ten slotte is er de naïviteit van de hoofdpersoon. In het begin is ze enkel geneigd het goede van mensen te zien en te denken, wat haar enkele flinke teleurstellingen oplevert. De roman is ook bedoeld als een parodie op het toentertijd geliefde genre van gothic novel, met name Ann Radcliffe's The mysteries of Udolpho, en de voorliefde voor Gotiek.

Persuasion (1818)

Zij schreef ook drie kortere stukken:
Lady Susan
The Watsons (onvolledige roman)
Sanditon (onvolledige roman)

Haar vroege werken omvatten:
Henry and Eliza
The Three Sisters
Love and Friendship
The History of England
Catharine, or the Bower
The Beautiful Cassandra

Copyright, This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/Jane_Austen

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.