kunstbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Jean Genet

Jean genet (geboren 19-12-1910, overleden 15-4-1986), Franse schrijver.
Genet werd als zoon van een prostituée in Parijs geboren, groeide in een weeshuis op en werd op achtjarige leeftijd door een boerengezin geadopteerd. Daar hield hij het niet lang vol en deed meerdere vluchtpogingen, die hij door diefstalletjes financierde. In 1926 werd hij in een gesticht voor criminele jongeren opgesloten, waaruit hij pas na een werkstraf van drie jaar opnieuw kon uitbreken.

Na korte tijd dienst genomen te hebben in het vreemdelingenlegioen, trok hij als zwerver door heel Europa. Zijn levensonderhoud bekostigde hij door prostitutie, bedelen en diefstallen. Toen hij bij een zware inbraak op heterdaad betrapt werd, werd hij tot levenslang veroordeeld en in de gevangenis opgesloten.

Daar begon de loopbaan van genet als schrijver. Hij schreef talrijke gedichten alsmede meerdere romans en toneelstukken. Door de enscenering van een van zijn drama's ('De meiden', 1947) en het verschijnen van een roman ('Lijkbezorging', 1947) merkte het publiek de literaire autodidact op en een groep kunstenaars, waaronder Jean-Paul sartre, simone de beauvoir en jean cocteau, richtten een verzoek tot gratie aan de Franse president, dat in 1948 ook ingewilligd werd.

Na zijn invrijheidstelling, werkte Genet als boekhandelaar en wijdde zich geheel aan zijn literaire interesses. Binnen korte tijd ontstonden nieuwe drama's ('Balkon', 1956; 'De negers', 1958) romans ('Dagboek van de dief', 1949; 'Onze lieve vrouw van de bloemen', 1948) en essays ('Jean Cocteau' 1950; 'Alberto Giacometti' 1957), die aan de auteur een aanzien verleenden, dat ver over de nationale landsgrens reikte. In de jaren '60 en '70 maakte het werk van de schrijver Genet plaats voor een druk politiek engagement. Tijdens de Vietnamoorlog steunde hij de Amerikaanse Black-Panther-beweging, leefde in 1972 enkele maanden in een kamp van het Palestijnse bevrijdingsleger en verklaarde in het openbaar zijn solidariteit met de vertegenwoordigers van de 'Rote-Armee-Fraktion'.

Het werk van Genet keert zich vanuit het perspectief van de maatschappelijke buitenstaander tegen het heersende burgerlijke moraal- en waardensysteem. Tegenover diens regels en gedragspatronen stelt hij de misdadiger als incarnatie van het kwaad. Onder de afstotelijke buitenkant van de misdadiger verbergen zich echter poëzie en tederheid, eigenschappen die vreemd zijn aan het conformistische prototype van de maatschappij met het bijbehorende bezits-en veiligheidsdenken.

De poëzie van shock en gruwel in het werk van Genet stuitte ook op tegenstand. Men vond de positieve schildering van Adolf Hitler als gewelddadige demon in 'Lijkbezorging' bedenkelijk, omdat hier de misdaad op zich verdedigd werd. Het meest overtuigend en tot op heden populairst is zijn roman 'Dagboek van de dief', waarin hij zijn jarenlange zwerftochten dwars door Europa schildert en diefstal, verraad en homosexualiteit als anarchistische manier van gedrag aanprijst, dat weliswaar tegen de sociale consensus ingaat, maar aan het leven onder de bestaande omstandigheden pas de ware rijkdom geeft.

Andere werken: 'Les paravants' (De kamerschermen, drama, 1961), 'Querelle uit Brest' (roman, 1947; 1982 door rainer Werner Fassbinder verfilmd).

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.


Er is nog niet op dit artikel gereageerd.

Pageviews vandaag: 593.