kunstbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

John Michael Coetzee

John Maxwell Coetzee

Zuid-Afrikaanse auteur, geboren 9 februari 1940 Kaapstad, Zuid-Afrika.

Geboren in Kaapstad en verbonden aan de Universiteit van Kaapstad als hoogleraar Engelse letterkunde nadat hij enige jaren in Engeland en de Verenigde Staten had gestudeerd en gewerkt. Spreekt vloeiend Nederlands, Duits en Frans. Hem werd twee keer de Booker Prize toegekend.

1974 Novelle 'The Vietnam project' die deel uit maakt van Dusklands. Het thema van Dusklands is de obsessie van mensen met de onbegrensde macht van de technologie. Hoofdpersoon van The Vietnam project, dat zich afspeelt in de Verenigde Staten, is Eugene Dawn die een rapport aan het schrijven is over de propagandatechnieken die in de oorlog in Vietnam zijn gebruikt.

Het tweede deel van Dusklands is getiteld The narrative of Jacobus Coetzee. Dit speelt zich af in Zuid-Afrika, in prekoloniale tijden toen het land nog niet door westerse invloeden was aangetast. De rechtlijnige Jacobus Coetzee gaat op expeditie in Namaqualand, waar de Khoikhoi wonen. Hij wordt ziek en raakt geheel afhankelijk van hen afhankelijk. Ze beroven hem van al zijn bezit. Na zijn herstel besluit hij huiswaarts te keren, maar dan organiseert hij een groep mensen (medestrijders) om zich heen, gaat terug naar Namaqualand om wraak te nemen. Het bloedbad dat zij onder de Khoikhoi aanrichten wordt door hem en de zijnen beschouwd als een voorbeeld van Gods voorzienigheid.

In the heart of the country (1976) gaat over de verhouding baas - ondergeschikte.

Coetzee vertaalde de roman Een nagelaten bekentenis (1894) van Marcellus Emants in het Engels onder de titel Posthumous confessions (1976).

Het thema van Waiting for the barbarians (1980) is de complexiteit van menselijke beschaving en bruut geweld op basis van macht.

Voor de roman Life and times of Michael K. (1983) ontving Coetzee de Engelse Bookerprijs. Deze roman gaat over het (over)leven van een zekere Michael, die geboren is met een hazelip en een outcast van de maatschappij is. Met zijn ernstig zieke moeder, die hij vervoert in een kruiwagen, onderneemt hij een tocht naar de streek waar zij oorspronkelijk vandaan komt. Wanneer zijn moeder sterft, vervolgt hij zijn zinloze tocht in volstrekte eenzaamheid.

Hierna volgen de romans Foe (1986) en Age of iron (1990). Laatstgenoemde roman gaat over een ongeneeslijk zieke vrouw, Elizabeth Curren, die in Kaapstad woont. Haar dochter, die naar Amerika is geƫmigreerd, heeft zich voorgenomen nooit meer Zuid-Afrika te bezoeken. Daarom besluit de moeder haar niet op de hoogte te stellen van haar ziekte. Ze wil in plaats daarvan een verslag van haar laatste levensmaanden aan haar dochter laten sturen. Gedurende deze tijd komt ze in contact met een blanke zwerver en wordt ze door de zoon van haar blanke bediende geconfronteerd met de politieke onlusten in de townships rondom Kaapstad.

The master of Petersburg (1994) is gesitueerd in het negentiende eeuwse Rusland en gaat over het leven van een schrijver met de naam Dostojevski. Feiten en fictieve elementen worden met elkaar verweven.

In het autobiografische Boyhood (Jongensjaren) kom je veel te weten over de jeugd van de schrijver. Je moet oppassen om de hoofdpersoon helemaal gelijk te stellen met de schrijver: het boek is in de derde persoon geschreven. Toch staat in dat boek centraal wat in alle boeken van Coetzee terugkomt: de eenling die zich staande moet houden binnen de groep.

Het oeuvre van J.M.Coetzee (Kaapstad ,1940) kenmerkt zich door de thema's kunst, schoonheid, liefde en Zuid-Afrika. In eerdere werken gaat de liefde aan de haal met de schoonheid en de kunst, en andersom, terwijl Zuid-Afrika een pijnlijke herinnering, danwel een constante belemmering tot ontwikkeling vormt.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.