kunstbus

Ben jij de slimste mens? Test je kennisniveau op YaGooBle.com.

Joseph Mitchell

Amerikaanse schrijver (27 Juli, 1908 - 24 Mei, 1996), belangrijke exponent van het 'New Journalism'.


Toen Mitchell ontdekte dat Goulds hele project bestond uit een paar armzalige schriften die voornamelijk handelden over de dood van Goulds vader, moet hij zo geschokt zijn geweest dat hij wél nog meer dan tien jaar dagelijks naar de krant kwam, maar nooit meer een letter schreef.

Websites: www.parool.nl, www.moorsmagazine.com


Test je competentie op YaGooBle.com.

Pageviews vandaag: 920.