kunstbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Jules Verne

Jules verne1880 Jules Verne gefotografeerd door Nadar

Frans auteur, geboren 8.2.1828 in Nantes - overleden. 24.3.1905 in Amiens.

Verne wordt met zijn technisch-utopische avonturenverhalen beschouwd als één van de grondleggers van de sciencefiction-romans. Hij maakt een groot aantal wetenschapsgebieden, zoals geografie, volkenkunde en technologie tot thema en prevaleert met literaire fantasie op vele latere ontwikkelingen. In zijn literaire werken beschreef hij wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen, zoals de onderzeeboot en de ruimtevaart, die decennia later pas werkelijkheid werden.

In zijn latere oeuvre maakt de ongebroken houding t.o.v. wetenschappelijke en technische vooruitgang plaats voor een toenemende scepsis.

'Reis om de wereld in 80 dagen' (1864)
Centraal in zijn beroemdste werk, 'Reis om de wereld in 80 dagen' (1864), staat de als gevolg van een weddenschap ondernomen avontuurlijke reis van een Engels gentleman, die - wil hij zijn eer en vermogen niet verliezen - binnen de vastgestelde termijn van 80 dagen talrijke beproevingen in onbekende contreien moet zien te overleven.

In de verhalen van Jules Verne wisselen natuurfenomenen en gevaarlijke en spannende situaties elkaar in hoog tempo af, maar toch is er altijd veel aandacht voor uitvoerige en nauwkeurige beschrijvingen van de wetenschappelijke details waarmee de romanwereld gestoffeerd is. Hiermee staat Jules Verne bekend als schepper van een eigen genre: de wetenschappelijke roman.
Omdat de auteur goed op de hoogte was van moderne ontwikkelingen en beschikte over een grote fantasie, hebben zijn boeken aanleiding gegeven tot speculaties over hun 'voorspellende waarde'. Ten tijde van het verschijnen van Reis om de wereld in tachtig dagen leek een snelle wereldreis nog onmogelijk.

De welgestelde, excentrieke, onverstoorbare, precies volgens de tijd van de klok levende Engelsman Phileas Fogg maakt naar aanleiding van een weddenschap samen met zijn Franse bediende Passepartout een reis om de wereld. In 80 dagen moeten ze terug zijn in Engeland. Een beloning van twintigduizend pond wordt hem in het vooruitzicht gesteld.
Ze reizen per boot, trein en zelfs per olifant! Onderweg komen er allerlei hindernissen op hun pad, maar de vindingrijke Fogg weet deze steeds te overwinnen. Onderweg offert hij twee dagen tijdwinst op om in India een vrouw van de verbrandingsdood te redden. Beurtelings bijgestaan en tegengewerkt door zijn bediende Passepartout en de detective Fix strijdt Fogg met bijna onmenselijke kalmte tegen de wijzers van de klok.
Als Fogg eindelijk in Engeland aankomt, wordt hij vals beschuldigd van een bankoverval en gearresteerd... Heeft hij daarmee de weddenschap verloren?
Het fraai verwoord verhaal telt 37 hoofdstukjes, met titels die intrigerend de inhoud weergeven en tot verder lezen stimuleren.

Andere werken:
. Reis naar het middelpunt der aarde (1864)Bij toeval ontcijfert Axel, de neef en leerling van professor Otto Lidenbrock, een geheimschrift. Daarin heeft een 16e eeuwse geleerde uit IJsland beschreven hoe het middelpunt der aarde bereikt kan worden. Professor Lidenbrock, die geoloog is, is niet meer te stuiten en vertrekt met zijn tegenstribbelende neef naar IJsland. Samen met Hans, een IJslandse gids dalen ze af in een vulkaan, waar het begin van de weg te vinden zou zijn. Het wordt een tocht vol avontuur en beproevingen, waar Axel nooit van zijn leven van had kunnen dromen!
Jules Verne maakte gebruik van wetenschappelijke artikelen en een uitgebreid systeem van steekkaarten. Wanneer deze geen oplossing meer boden, liet hij zijn fantasie de vrije loop. Toch worden zijn fantasmen vaak in toom gehouden door zijn kennis. Er bestond in Vernes tijd een theorie dat de aarde hol was en open aan de polen. In het boek laat hij werkelijk bestaande geologen als dr. Friderickson die stellingen onderbouwen.

. Vijf weken in een luchtballon (1868)
Gefingeerd reisverhaal over de avonturen van de Engelsman Fergusson die in 1862, samen met zijn trouwe bediende Joe en zijn Schotse vriend de jager Kennedy, Afrika van het oosten naar het westen bereist in een met waterstofgas gevulde luchtballon. Zijn bedoeling is om de onderzoekingen van de verschillende ontdekkingsreizigers met elkaar in verband te brengen. Dit gebeurt door tot het hart van Afrika door te dringen tot het punt waar de wegen van de ontdekkers elkaar gekruist zouden hebben.
Het geheel is een mengeling van fantasie en wetenschappelijke waarheid. De schrijfstijl is levendig en boeiend: hier en daar bemoeilijken de geschiedkundige, aardrijkskundige en antropologische beschrijvingen de leesbaarheid van het werkelijke verhaal. Het boek is geschreven in 1863, een tijd waarin reizigers zoals John Speke nog steeds op zoek waren naar o.a. de bronnen van de Nijl. Discriminerende opmerkingen t.a.v. "wilde" inlanders moeten in de historische kontekst geplaatst worden. (NBD¦Biblion recensie, Gonny Smeulders-Veltman)

. Van de aarde naar de maan (1874)
De leden van de Kanonnenclub, een in Baltimore (USA) gevestigde vereniging van artilleristen die na de Amerikaanse burgeroorlog werkeloos werden, komen op het idee een kogel naar de maan te schieten. Voorzitter Barbicane en een aantal vooraanstaande leden van de Kanonnenclub beginnen aan de uitwerking van dat voor hun tijd - de jaren zestig van de negentiende eeuw - revolutionaire plan.
Uit Europa komt de Fransman Michel Ardan met de sensationele mededeling dat hij de reis in de kogel wil meemaken. De voorbereidingen nemen een vol jaar in beslag, de hele wereld leeft mee. Zal het de Amerikanen lukken voor het eerst een verbinding met de maan tot stand te brengen?

De granaat met drie passagiers nadert de maan, maar verandert in een rond de maan draaiende satelliet. Het vervolg leest men in 'De reis om de maan'.

Jules Verne schreef deze fascinerende science-fictionroman ongeveer honderd jaar voordat in 1969 daadwerkelijk een Amerikaan als eerste een voet op de maan zette. Van de aarde naar de maan is een van Verne's eerste werken, en het zal niemand verbazen dat het al lang voordat de Amerikanen zijn woorden in daden om zouden zetten ook een van zijn populairste werd.

Een reis om de maan
In dit vervolg op 'Van de aarde naar de maan' gaat het projectiel, met daarin Barbicane, Nicholl en Michel Ardan, op weg naar de maan. Het sensationele plan is om daar te landen, maar ze komen in een baan om de maan terecht. Van daaruit kunnen ze de maan goed observeren en ze doen heel wat wetenschappelijk belangrijke ontdekkingen. Ondertussen proberen ze een manier te vinden om toch op de maan te landen of, wat misschien nog belangrijker is, het projectiel terug te laten keren naar de aarde. De hele wereld leeft mee. Zal het hen lukken om veilig terug te keren? Uiteindelijk slagen zij er in terug te keren met een landing in de oceaan.
Naast humoristische taferelen leest men destijds bestaande theorieen over allerlei verschijnselen, waaronder zeer uitgebreid over het waargenomen maanoppervlak.

. Twintigduizend mijlen onder zee (1875)
De oceanen worden geteisterd door een verschrikkelijk monster dat tegen zonsondergang plotseling opduikt en zich te goed doet aan de schepen en hun bemanning. Een goede reden voro de bekende diepzeegeleerde professor Aronnax om op zoek te gaan naar dit geheimzinnige en kwaadaardige dier. Samen met zijn helper Conseil stapt hij aan boord bij zeeman Ned Land. Maar al snel wordt hun boot tot zinken gebracht door het monster. Dan ontdekken Arronnax en zijn mannen de bron van het kwaad: een fanatieke geleerde, kapitein Nemo, met een mysterieuze duikboot, de Nautilus. Maar dat is niet alles; ze krijgen ook te maken met kannibalen, oorlogsschepen en angstaanjagend grote inktvissen! Het verhaal kent twee delen (Oostelijk halfrond en Westelijk halfrond).

Websites: www.jules-verne.nl

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.