kunstbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Justus van Effen

Noordnederlands proza schrijver, (Utrecht, 21 februari 1684 — 's-Hertogenbosch, 18 september 1735).

Justus van Effen studeerde korte tijd aan de universiteit te Utrecht. Hij was meerdere malen gouverneur (huisleraar) bij families van naam, vooral in Den Haag. De sterk verfranste literaire sfeer die hij in Den Haag had leren kennen, bracht hem ertoe het spectatoriale weekblad Le Misanthrope uit te geven (mei 1711-dec. 1712).

Samen met Willem Jacob 's Gravesande en Prosper Marchand richtte hij in 1713 het tijdschrift Journal littéraire de la Haye op.

In 1715 maakte hij deel uit van een gezantschap naar London om de kroning van George I van Engeland bij te wonen. Daar maakte hij kennis met de Engelse auteurs. Hij vertaalde Jonathan Swift en Daniel Defoe naar het Nederlands.

Hij richtte opnieuw een eigen blad op: La bagatelle (1718-1719). Intussen onderging hij in stijgende mate de invloed van de Engelse literatuur, met name van The Spectator en The Guardian, welk werk hij vertaalde.

Omstreeks 1720 reisde hij naar Zweden.

In 1727 promoveerde Van Effen te Leiden in de Rechten.

Tot omstreeks 1730 behield hij zijn voorkeur voor het Frans, getuige de uitgave van zijn blad Le nouveau Spectateur français (1725) en zijn vertaling in het Frans van Swifts Tale of a Tub.

In 1731 was Van Effen de oprichter van het weekblad Hollandsche Spectator, dit in navolging van het Engelse blad The Spectator. Hierin schreef hij aanschouwelijke en moraliserende Vertoogen (we zouden nu essays zeggen) over de meest uiteenlopende onderwerpen van het Hollandse leven van zijn tijd. Hij behandelde er allerlei taal- en literatuurproblemen, godsdienst- en moraalkwesties, sociale misstanden, toneel, belastingontduiking enz. ( augustus 1731-april 1735) tot een belangrijk Nederlands auteur die zijn rijke kennis, veelzijdige belangstelling en gematigd-vooruitstrevende denkbeelden tot uiting bracht in een verzorgde, evenwichtige en sobere stijl.
Gedurende het jaar 1731, tot en met nr. 20, was De Hollandsche Spectator een weekblad; vanaf het begin van 1732 verscheen het tweemaal per week. Dit bleef zo tot Van Effen op 8.4.1735 met nr. 360 zijn reeks van twaalf delen afsloot. Ofschoon hij enkele medewerkers heeft gehad, is het overgrote deel van de inhoud van zijn hand.

Bekend is zijn novelle Kobus en Agnietje dat in 1731 in de Hollandsche Spectator verscheen. Een ander van hem bekend geworden Vertoog (dus essay zouden we nu zeggen) is Thijsbuurs Os.

Ook bij de kroning van George II van Engeland is Van Effen aanwezig geweest.

Hij sleet zijn laatste dagen als commies bij Land's Magazijn voor de Oorlog.

Websites: GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/Justus_van_Effen

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.