kunstbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

K. Schippers

K. Schippers (1936)

Nederlands schrijver en dichter, geboren 6 november 1936 Amsterdam,

'De werkelijkheid niet intensiveren, maar verijlen, wegmaken.'

K. Schippers, Pseudoniem van Gerard Stigter, schrijft gedichten, verhalen, beschouwingen en romans. Naast zijn literaire werk schrijft hij als Gerard Stigter reclameteksten. Hij is Grand Sheik (erevoorzitter) van The Perfect Day Tent. Schippers houdt zich ook bezig met film, fotografie en beeldende kunst, en overschrijdt in zijn werk opzettelijk de grenzen tussen de genres. K. Schippers introduceerde de ready-made als poëzievorm.

Zijn werk is nauw verbonden met de beeldende kunst uit de jaren zestig die zelf grotendeels teruggaat op de dadaïstische kunst uit het begin van de twintigste eeuw. In deze context is vooral Marcel Duchamp belangrijk. Steunend op zijn theorieën introduceert Schippers de ''ready made'' in de poëzie. Hij probeert op die manier de scheiding tussen kunst en werkelijkheid op te heffen. Verschillende bundels getuigen van zijn affiniteit met het 'nieuwe realisme'. Hij probeert op verschillende manieren de werkelijkheid te verijlen om zo de lezers de mogelijkheid te bieden de dingen opnieuw echt te zien.

levensloop
Hij werd geboren als zoon van een effectenmakelaar. Tijdens zijn middelbare studies kreeg hij Nederlands van Rob Nieuwenhuys, die hem vertrouwd maakte met het werk van o.a. Nescio, Elsschot, Alberts en Carmiggelt. In die periode ontmoette hij Gerard Bron (G. Brands) en Henk Marsman (J. Bernlef). De in 1958 plaatsvindende Dada-tentoonstelling in Het Stedelijk Museum in Amsterdam liet een diepe indruk op hem na.

Barbarber
In 1958 richtte hij samen met Gerard Bron, Henk Marsman (Bernlef) en Frits Jacobsen Barbarber, 'tijdschrift voor teksten' op dat tot 1971 bestond. De poëzie van Schippers gaat terug op de dadaïstische kunst van het begin van deze eeuw en in het bijzonder op Marcel Duchamps' theorieën daarover. Als redacteur van het tijdschrift Barbarber, een nadrukkelijk als 'tijdschrift voor teksten', ging het hem en zijn mederedacteuren J. Bernlef en C. Brands erom elk onderscheid tussen kunst en werkelijkheid, tussen het poëtische en het banale, tussen het hoge en het lage, het alledaagse en het bijzondere op te heffen.

In 1960 trouwde hij met Erica Hoornik, de dochter van Ed. Hoornik. Zijn vriend Henk Marsman trouwde met haar tweelingzusje.

In 1961 ontmoette hij Jan Hanlo en de Nul-groep (o.a. Armando en J.J. Schoonhoven).

1963 Debuut: De waarheid als De koe (poëzie) Amsterdam: Querido. - 46 p.

1964 Barbarber, tijdschrift voor teksten. Een keuze uit derig nummers (samen met J. Bernlef en G. Brands)
1964 Wat zij bedoelen (interviews, samen met J. Bernlef ) Amsterdam: Querido. - 184 p.

1965 Een klok en profil (poëzie) Amsterdam: Querido. - 47 p.

1966 Poëzieprijs van de gemeente Amsterdam voor 'Een klok en profil'.

1967 Een cheque voor de tandarts (Barbarberboek, documentaire, samen met J. Bernlef)
1967 128 vel schrijfpapier (Barbarberboek, teksten, met C. Buddingh) Amsterdam: Querido. - 128 p.
1968 Barbarber. Drie teksten (samen met J. Bernlef en G. Brands)
1968 Barbarber. Een keuze uit tien jaar, 1958-1968 (samen met J. Bernlef en G. Brands)
1969 Verplaatste tafels. Reportages, research, vaudeville (Barbarberboek) Amsterdam: Querido. - 112 p.

1971 Een avond in Amsterdam. Tien gesprekken met Ben ten Holter. Revue, realiteiten, verstoven craquelé (Barbarberboek)
verstoven craquele. (essay) Amsterdam: Querido. - 180 p.
1972 Sonatines door het open raam. Gedichten bij partituren van Clementi, Kuhlau en Lichner Amsterdam: Querido. - 80 p.
1972 Leesgenot-scharlaken (bevat: 'Op tijd voor te laat' van K. Schippers en teksten van Heere Heeresma en Herman Pieter de Boer)
1974 Holland Dada (documentaire) Amsterdam: Querido. - 192 p.

In de jaren zeventig maakte hij een aantal films met Kees Hin.
In 1975 werd hij, naast G. Brands, Betty van Garrel, Max van Rooy en Hans Sleutelaar, redacteur van Hollands Diep. Schippers heeft verder ook meegewerkt aan o.a. Schrijfkrant, Haagse Post, NRC, De Gids en Maatstaf.

1975 - Nieuwe woordbeeldingen. Verzamelde gedichten van I.K. Bonset
1976 - Een vis zwemt uit zijn taalgebied. Tekst en beeld voor witte clown (poëzie) Amsterdam: Querido. - 100 p.
1978 - Bewijsmateriaal (roman) Amsterdam: Querido. - 263 p.

1979 - Eerste indrukken. Memoires van een driejarige (roman) Amsterdam: Querido. - 163 p.
Terwijl beweerd wordt dat de eerste drie levensjaren wezenlijk zijn voor de vorming van ieder, hebben wij aan die jaren geen herinneringen. Bij uitstek een onderwerp voor K. Schippers. Schippers onderzoekt graag deze leemtes. De ondertitel is veelzeggend: 'memoires van een drie-jarige'. Want Schippers heeft een vrouw bedacht die zich haar babyjaren nog wel herinnert.

1979 - Het formaat van Man Ray (tekst)

1980 - Cestoda-prijs

1980 - Een leeuwerik boven een weiland. Een keuze uit de gedichten (bloemlezing) Amsterdam: Querido. 226 p.

1982 Beweegredenen (roman) Amsterdam: Querido. - 235 p.
Multatuliprijs 1983 voor de roman 'Beweegreden'.

1985 Een liefde in 1947 (roman) Amsterdam: Querido. - 205 p.
1986 De berg en de steenfabriek (verhalen en beschouwingen) Amsterdam: Querido. - 176 p.

1989 - Een maan van Saturnus. De film te midden van de kunsten (ISBN 9060746376)
1989 Het witte schoolbord (novelle) Amsterdam: Querido. - 56 p.

1989 Museo Sentimental (verhalen en beschouwingen) Amsterdam: Querido. - 205 p.
1990 - Jan Greshoffprijs voor Museo sentimental

1992 Eb (verhalen en beschouwingen) Querido. - 144 p.

1993 Vluchtig eigendom (roman) Amsterdam: Querido. - 327 p.

1994 - 's Nachts op dak. Vijftig kindervoorstellingen
1995 - Zilveren Griffel voor 's Nachts op dak

1995 De vermiste kindertekening (verhalen en beschouwingen)

1996 - Poeder en wind (roman) Amsterdam: Querido. - 313 p.

In 1996 kreeg hij de P.C. Hooftprijs voor zijn gehele oeuvre, voor essayistiek, voor zijn verhalen en beschouwingen die in De berg en de steenfabriek, Museo Sentimental, Eb en De vermiste kindertekening werden gebundeld.

1997 - Henri Plaat presents... (samen met Betty van Garrel en onder redactie van Nicole Willemse) (ISBN 9066171979)
1998 - Sok of sprei. Vijftig kindervoorstellingen (ISBN 902148076X)
1998 - Sprenkelingen. Verhalen en beschouwingen (Amsterdam: Querido. - 191 p.

1998. Mimosa Esseghem. De huizen van Rene Magritte. Gent; (essay) Amsterdam: Ludion. - 21 p.

In 1998 kreeg hij de Pierre Bayleprijs voor zijn kunstkritisch werk.

1999 - Zilveren Griffel voor Sok of sprei

2000. In het licht van Verwey. (essay) Bussum: THOTH. - 35 p.

2002 Zilah
De roman 'Zilah' is het zoveelste speelse gedachte-experiment van K. Schippers. Door de bezitter te worden van de taal schendt 'Zilah' de tussenruimte waar de auteur het liefst vertoeft. In 'Zilah' vindt een klopjacht plaats op de Nederlandse taal. Hoe ongelooflijk het ook klinkt, de titel 'De Nederlandse taal' is het bezit geworden van één iemand, die deze drie woorden heeft vastgelegd bij het merkenbureau, zoals ABNAmro de gewone woorden De Bank, en KPN de gewone woorden Het Net heeft gedeponeerd. Dat idee is het uitgangspunt van het boek, en van daaruit heeft de schrijver zijn absurditeiten als vanzelfsprekendheden afgeleid.

2005 Waar was je nou
De fotograaf Ruud, het hoofdpersonage in deze roman, sluit zichzelf door stom toeval buiten. Nu hij zijn eigen huis niet in kan, besluit hij naar het huis van zijn onlangs overleden moeder te gaan. Hij stuit daar - tussen de nagelaten spullen - op foto's van vroeger. Kijkend naar de foto's hoort hij plots stemmen uit die tijd, en merkt hij tegelijkertijd dat hij in de foto verdwijnt. Zo loopt hij rond in het Amsterdam-West van vlak na de oorlog. Liefhebbers van de jaren vijftig komen weer in de sfeer van swingmuziek, trams en zwart-witfilms. Om zijn belevenissen na terugkeer in het heden te bewijzen, belooft hij de daaropvolgende keer dat hij in de foto verdwijnt een broche van zijn moeder uit die tijd mee te nemen.

Libris Literatuur Prijs 2006
AMSTERDAM - Met zijn roman Waar was je nou heeft K. Schippers de 13e Libris Literatuur Prijs gewonnen.
Juryvoorzitter Guusje ter Horst, burgemeester van Nijmegen, maakte de winnaar bekend tijdens een bijeenkomst in het Amstel Hotel in Amsterdam. De auteur ontving een oorkonde en vijftigduizend euro.
Schippers' roman werd verkozen boven vijf andere genomineerde titels, waaronder Knielen op een bed violen van Jan Siebelink, De engelenmaker van Stefan Brijs, Ritselingen van Michael Frijda, De ontelbaren van Elvis Peeters en Joe Speedboot van Tommy Wieringa.
Ter Horst zei bij de bekendmaking dat de keuze viel op de roman ,,die het primaat van de verbeelding voorop stelt''. In het juryrapport wordt gesproken van ,,een hoogtepunt in het unieke oeuvre van K. Schippers''. ,,Waar was je nou laat zien wat een roman op zijn best vermag - niet alleen vertellen, maar ook verbeelden, denken, dansen, spelen, zingen - en is daarmee niet alleen voorbeeldig binnen de literatuur maar ook voor andere disciplines. Het boek vertoont een engagement met de werkelijkheid zonder haar te reduceren.''

Bronnen:
boeken.vpro.nl
K. Schippers

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.