kunstbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Karel van Het Reve

Karel van het Reve

Nederlands schrijver, geboren te Amsterdam 19 mei 1921, overleden 1999

Voor de een is Karel van het Reve vooral bekend als broer van Gerard. De ander kent hem als de beroemde slavist uit Leiden, auteur van 'Geschiedenis van de Russische Literatuur'. Weer anderen brengen hem in verband met zijn talrijke essays en polemieken en enkele romans.

Levensloop
Karel van het Reve groeide op in Betondorp, in de Ploegstraat. De familie Van het Reve maakte deel uit van cel 801 van de Communistische Partij Holland. In de straat woonden niet meer dan twaalf communisten, had Karel geteld. Het was immers een buurt 'voor de betere arbeiders'.

Op zijn elfde debuteerde Karel van het Reve al als columnist. In de krant De Tribune schreef hij als Karel Beton over de communistische Pionierskampen die hij bezocht. Twee jaar later vertaalde hij zijn eerste boek, uit het Duits: De Baai van Kara Boegas. Hij deed het 'uit verveling'. Hij was ziek en hij had niets te doen.

De politieke overtuiging van zijn ouders liet hij varen. In 1948 stemde hij nog CPN, daarna sloeg de twijfel toe.

In 1954 promoveerde hij op de studie Sovjetannexatie der Klassieken.

Karel van het Reve was van 1957 tot 1983 hoogleraar Slavische letterkunde in Leiden.

Karel van het Reve schreef naast vele essays ook twee romans. Deze worden niet zo vaak belicht, terwijl ze toch nog zeer leesbaar zijn:
Een sleutelroman in detectivevorm, 'Twee minuten stilte', verscheen in 1959;
De roman 'Twee minuten stilte' is een echte bibliotheekroman. In het boek is sprake van een moord op een Amsterdamse bibliothecaris vanwege 20 brieven van de 'Slobodische staatsman Iljin' aan zijn collega 'Bronstein' uit de jaren 1917-1921. Lodewijk Prins, een van zijn leerlingen, probeert de moord op te lossen. Tussen allerlei kwinkslagen, literaire parodieën, flauwe en andere leuke grappen door is duidelijk te zien dat van het Reve, zelf ooit bibliothecaris van het Rusland Instituut van de Gemeentelijke Universiteit in Amsterdam, zijn kennis van de universitaire Slavische wereld in de hoofdstad handig gebruikt. Uit het boek blijkt Van het Reve verder een onovertroffen mystificator.

De tweede roman Nacht op de kale berg verscheen in 1961. De roman wordt op de achterflap van de nieuwe uitgave een schelmenroman genoemd. Het gaat over twee jonge mannen die in strijd om een meisje in één jaar tijd een miljoen gulden moeten zien te vergaren.

Voor Het Parool bracht hij de jaren 1967 en 1968 in Moskou door als correspondent. Hij publiceerde als eerste het bekende memorandum van Andrej Sacharov. Na zijn correspondentschap was hij niet meer welkom in de Sovjet-Unie. Van het Reve zou, als columnist, nog jaren nauw aan Het Parool verbonden blijven. Op 11 mei 1996 schreef hij voor de krant zijn laatste 'Achteraf'. Van 1970 tot 1991 was hij bovendien lid van het bestuur van de Stichting Het Parool.

Van zijn vele werken zijn vooral Uren met Henk Broekhuis ('78), Een dag uit het leven van de reuzenkoeskoes ('79) en De ondergang van het morgenland ('90) zeer bekend.

Karel van het Reve ontving in 1982 de P.C. Hooftprijs.

5 maart 1999 overleed Karel van het Reve op 77-jarige leeftijd in zijn woonplaats Amsterdam. Van het Reve leed al geruime tijd aan de ziekte van Parkinson.

Websites: www.dbnl.org

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.