kunstbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

King-Lear

King Lear

King Lear wordt algemeen beschouwd als een van William Shakespeares (1564 - 1616) grootste tragedies. Aangenomen wordt dat het in 1605 geschreven is en is gebaseerd op de legende van Leir, een koning van het pre-Romeins Groot-Brittannië. Het verhaal was reeds verteld in kronieken, gedichten en preken, evenals op het toneel, toen Shakespeare het verhaal hervertelde.

Na het herstel van de monarchie in Engeland in 1660 werd het toneelstuk dikwijls door theatermakers gewijzigd omdat die vaak niet van de nihilistische stijl inslag hielden, maar sinds de Tweede Wereldoorlog is men het gaan beschouwen als een van Shakespeares grootste prestaties. Het stuk van Koning Lear is door vele grote acteurs gespeeld geweest, maar het wordt algemeen aangenomen dat de rol enkel mag vertolkt worden door iemand die een zekere (oudere) leeftijd heeft.

Personages
. Koning Lear is de heerser over Brittannië. Hij is een patriarchaal persoon die door een verkeerde inschatting van zijn dochters zijn eigen teloorgang tekent.
. Goneril is Lears verraderlijke oudste dochter en vrouw van de hertog van Albany.
. Regan is Lears verraderlijke tweede dochter en vrouw van de hertog van Cornwall.
. Cordelia is Lears jongste dochter.
. De Hertog van Albany¹ is Gonerils echtgenoot. Goneril veracht hem vanwege zijn zachte karakter. Later in het stuk keert hij zich tegen zijn vrouw.
. De Hertog van Cornwall¹ is Regans echtgenoot. Hij laat Lear achter op het veld tijdens een storm en steekt Gloucesters ogen uit. Na zijn aanval op Gloucester valt een van zijn dienaars hem aan en brengt hem dodelijke verwondingen toe.
. De Graaf van Gloucester¹ is Edgars vader. Hij heeft ook een bastaardkind, Edmund. Edmund stookt hem op tegen Edgar, en deze vlucht met een 'nieuwe naam', Tom of Bedlam.
. De Graaf van Kent¹ is steeds trouw aan Lear maar hij wordt verbannen door de koning nadat hij protesteerde tegen Lears behandeling van Cordelia. Hij vermomt zich en dient de koning zonder dat deze zijn echte identiteit weet.
. Edmund is Gloucesters buitenechtelijke zoon. Hij werkt samen met Goneril en Regan om zijn ambities te bevorderen. Er ontstaat een driehoeksrelatie tussen hen drieën.
. Edgar is de zoon van de graaf van Gloucester. Vermomd als Tom of Bedlam, helpt hij zijn blinde vader. Aan het eind van het stuk neemt hij de heerschappij over.
. Oswald is Gonerils bediende en wordt beschreven als een "nuttige schurk". Hij probeert Gloucester te vermoorden maar hij wordt zelf vermoord door Edgar.
. de Nar is toegewijd aan Lear en Cordelia.

¹ Deze titels zijn anachronistisch. Het eerste gebruik van de titel Duke of Albany/Hertog van Albany gebeurde in 1398. De eerst keer dat Duke of Cornwall/Hertog van Cornwall werd gebruikt is rond 1140.Voor Earl of Gloucester/Graaf van Gloucester was dit in 1122. En de titel Earl of Kent/Graaf van Kent werd voor het eerst gebruikt in 1067. En het verhaal speelt zich af in Brittannië voor de komst van de Romeinen, voor 55 v. Chr dus.


Copyright, This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/King_Lear.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.