kunstbus
Dit artikel is 07-01-2021 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Laurens J. Coster

Laurens Jansz. coster (of Koster) (1405 Haarlem - 1484 Haarlem) was een Noord-Nederlands drukker. Laurens Janz. coster zou nog voor Johannes Gutenberg, de boekdrukkunst uitgevonden hebben. Hiervoor zijn verscheidene aanwijzingen te vinden in geschriften van latere datum, o.a. in het werk van Dirk Coornhert in de zestiende eeuw.

Costers uitvinding, losse letters uit schors gesneden, zou volgens bepaalde bronnen in Mainz terechtgekomen zijn, waar Gutenberg de praktijk systematisch zou hebben toegepast. In ieder geval zijn de oudste geschriften die met dit procédé vervaardigd werden, in Mainz teruggevonden. Tegenwoordig gaat men er echter van uit dat hetzelfde procédé op verschillende plaatsen in Europa, onafhankelijk van elkaar, ontstaan is.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.